Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaTiedotus maa-aineslupaa koskevasta päätöksestä

Tiedotus maa-aineslupaa koskevasta päätöksestä

Ilmajoen kunnan ympäristölautakunta on tehnyt päätöksen seuraavasta alla mainitusta maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta:

Maa-ainesten otto, Pekka Lampinen
Toiminnan sijaintipaikka: Ilmajoen kunnan Kirkonkylä (Huissi), kiinteistö Soramäki, RN:o 145-410-6-187.
Toiminta: Maa-ainesten otto (sora ja moreeni)

Kyseisellä kiinteistöllä on aikaisemmin ollut maa-ainesten ottotoimintaa.

Ilmoitusta koskevan päätöksen anto- ja julkaisupäivä on 3.4.2020. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 10.4.2020.
Viimeinen muutoksenhakupäivä on 11.5.2020.

Edellä mainittu päätös ja asiakirjat ovat nähtävillä teknisellä osastolla 3.4.2020 – 11.5.2020, os. Ilkantie 17, 60800 Ilmajoki.

Ilmajoella 3.4.2020

Mika Yli-Petäys
ympäristöinsinööri