Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaTiedotus suunnittelutarveratkaisun vireilläolosta

Tiedotus suunnittelutarveratkaisun vireilläolosta

EPV Aurinkovoima Oy, Kirkkopuistikko 0, 65100 Vaasa, on jättänyt suunnittelutarveratkaisuhakemuksen aurinkovoiman tuotantoalueen rakentamiseksi entiselle Tuuliannevan turvetuotantoalueelle. Suunnitelman mukaan aurinkopaneeleja ja niiden tarvitsemia muuntamorakennelmia sijoitetaan yhteensä noin 130 hehtaarin suuruiselle alueelle. Aurinkoenergian tuotanto yhdistetään alueen luoteispuolella sijaitsevaan Santavuoren EPV
Alueverkko Oy:n sähköasemaan.

Ennen asian ratkaisemista varataan naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen.

Hakemus on nähtävänä kunnan teknisessä toimistossa, Ilkantie 17 Ilmajoki, 5.-26.7.2023 välisenä aikana (virka-aika 9.00-15.00).

Mahdolliset kirjalliset muistutukset suunnittelutarveratkaisuhakemuksesta tulee toimittaa Ilmajoen kunnan tekniselle lautakunnalle osoitteella Ilkantie 17, 60800 Ilmajoki. Niiden tulee olla saapuneena viimeistään 26.7.2023 klo 15 mennessä.

Ilmajoella 5.7.2023
TEKNINEN LAUTAKUNTA