EtusivuAjankohtaistaTiedotus ympäristölupaa koskevasta päätöksestä

Tiedotus ympäristölupaa koskevasta päätöksestä

Ilmajoen kunnan ympäristölautakunta on tehnyt päätöksen seuraavasta ympäristölupahakemuksesta:

Maankaatopaikan ja jätteen välivarastointipaikan toiminta, Ilmajoen kunta
Toiminnan sijaintipaikka: Ilmajoen kunnan Palon kylä, kiinteistöt 145-419-2-353 ja 145-419-2-162
Toiminta: Maankaatopaikka ja jätteen välivarastointipaikka

Toiminnalla ei ole aikaisemmin ollut ympäristölupaa.

Ympäristölupaa koskevan päätöksen julkipano- ja antopäivä on 13.3.2020. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 20.3.2020.

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 20.4.2020.

Edellä mainittu ympäristölupapäätös ja asiakirjat ovat nähtävillä teknisellä osastolla 13.3.2020 – 20.4.2020, os. Ilkantie 17, 60800 Ilmajoki.

Ilmajoella 13.3.2020

Mika Yli-Petäys
ympäristöinsinööri

Kuulutukset

Kuulutukset2.6.2020
Hae yksityistien kunnossapitoon avustusta !
Kuulutukset26.5.2020
Ympäristöluvan muutos, Maansiirto Veljekset Rinta Oy
Avoimet työpaikat20.5.2020
Ilmajoen kunta hakee ammattitaitoiseen tiimiin vakituista sosiaalityöntekijä-lastenvalvojaa 1.7.2020 alkaen.