EtusivuAjankohtaistaVaasan hallinto-oikeuden päätös

Vaasan hallinto-oikeuden päätös

VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

Vaasan Hallinto-oikeus on antanut 20.3.2020 päätöksen nro 20/0080/2 kunnallisvalitukseen, mikä on tehty Ilmajoen kunnanvaltuuston päätöksestä (19.3.2018 § 6)) ja koskee Hannu Akkasen valitusta Ilmajoen kunnanvaltuuston tiedoksi toteamista kunnanhallituksen valtuustolle esittämistä kunnanhallituksen toimivallan alaisista kuntalais- ja valtuustoaloitteiden kunkin erikseen loppuunkäsittelystä. Valittaja on esittämillään perusteilla vaatinut kunnanvaltuuston päätöksen kumoamista.

Hallinto-oikeuden ratkaisu:
Hallinto-oikeus ei tutki valitusta.

Ilmajoen kunnanvaltuusto on 19.3.2018 § 6 tekemällään päätöksellä todennut, että valittajan valtuustoaloite kulujen perimisestä kunnanhallituksen jäseniltä on loppuunkäsitelty. Kunnanvaltuusto on siten päätöksellään päättänyt olla ryhtymättä toimenpiteisiin valittajan valtuustoaloitteen johdosta. Tällainen päätös ei sisällä sellaista asian ratkaisua, johon kuntalain 136 § huomioon ottaen voidaan hakea muutosta kunnallisvalituksella.

Ilmajoella 23.3.2020

Ilmajoen kunta

Kuulutukset

Kuulutukset2.6.2020
Hae yksityistien kunnossapitoon avustusta !
Kuulutukset26.5.2020
Ympäristöluvan muutos, Maansiirto Veljekset Rinta Oy
Kuulutukset15.5.2020
Pikku-Kerusnevan turvetuotantoalueen päästötarkkailua koskeva suunnitelma, Ilmajoki