EtusivuAjankohtaistaVakavuoren teollisuusalue, kortteli 314 tontti 1

Vakavuoren teollisuusalue, kortteli 314 tontti 1

Siltalan kunnanosan  Vakavuoren teollisuusalueen, kortteli 314 tonttia 1 koskeva asemakaavan muutos asetetaan nähtäville

Kaavanmuutosehdotus on nähtävillä Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla
(Ilkantie 17, Ilmajoki) neljäntoista (14) vuorokauden ajan 11.5. – 25.5.2020.
Kaavaehdotus on nähtävillä myös Ilmajoen kunnan kotisivulla osoitteessa
www.ilmajoki.fi.

Mahdolliset muistutukset toimitetaan kirjallisina Ilmajoen kunnanhallitukselle, PL 23, 60801 Ilmajoki ennen nähtävillä oloajan päättymistä eli viimeistään 25.5.2020 klo 15.00.

Ilmajoella 7.5.2020

Kunnanhallitus

Liitteet Vakavuori:

kaavakartta,    kaavaselostus,    asemakaavan seurantalomake