EtusivuAjankohtaistaVästilä Lasipajantie kortteli 32 asemakaavan muutos

Västilä Lasipajantie kortteli 32 asemakaavan muutos

Ehdotus Västilän kunnanosan asemakaavan muuttamiseksi korttelissa 32 pidetään julkisesti nähtävänä Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla kolmenkymmenen (30) päivän ajan eli 3.9.-2.10.2015

Mahdolliset muistutukset toimitetaan kirjallisina Ilmajoen kunnanhallitukselle,

PL 23, 60801 Ilmajoki ennen nähtävillä oloajan päättymistä eli viimeistään 2.10.2015 klo 15.00.

Kaavaehdotus on nähtävillä myös Ilmajoen kunnan kotisivulla osoitteessa www.ilmajoki.fi (Asuminen ja rakentaminen -> Kaavoitus ja mittaus)

Ilmajoella syyskuun 3. päivänä 2015

KUNNANHALLITUS

Liitteet

Kaavaehdotus
Kaavaselostus
Asemakaavan seurantalomake
Osallistumis-ja arviointisuunnitelma