EtusivuAjankohtaistaVireilläolokuulutus Kyrönjoen vesistötöiden kalataloudellisesta tarkkailuohjelmasta /ELY-keskus

Vireilläolokuulutus Kyrönjoen vesistötöiden kalataloudellisesta tarkkailuohjelmasta /ELY-keskus

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on toimittanut 24.9.2021 Varsinais-Suomen ELY-keskukseen hyväksyttäväksi esityksen Kyrönjoen  vesistötöiden kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi vuodesta 2022 alkaen.

Kuulutus ja tarkkailuohjelmaesitys asiasta pidetään nähtävänä 29.11. – 13.12.2021  ao. kuntien ilmoitustauluilla.

Kuulutus
Tarkkailuohjelmaesitys

Kuulutukset

Kuulutukset17.1.2022
Vaaleissa päätetään jokaisen arkea koskettavista palveluista. Ennakkoäänestys 12.–18.1, vaalipäivä 23.1.2022.