EtusivuAjankohtaistaVuoden 2021 kuntavaalit / kuntavaalien vaaliasiakirjojen vastaanotto Ilmajoella

Vuoden 2021 kuntavaalit / kuntavaalien vaaliasiakirjojen vastaanotto Ilmajoella

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina huhtikuun 18. päivänä 2021. Vaaleissa valitaan kunnanvaltuustoon 1. päivänä kesäkuuta 2021 alkavaksi toimikaudeksi kolmekymmentäviisi (35) valtuutettua.

Vaaliasiakirjojen vastaanotto

Puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on annettava ehdokashakemus liitteineen Ilmajoen kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 9. päivänä maaliskuuta 2021 ennen kello 16.00. Mahdollinen ilmoitus vaaliliitosta tai yhteislistasta on annettava samanaikaisesti ehdokashakemuksen kanssa.

Ehdokashakemuksia sekä ilmoituksia vaaliliitoista ja yhteislistoista vastaanottaa Ilmajoen kunnantalolla, kunnanhallituksen kokoushuoneessa keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Maija-Liisa Mäki-Kahma ja keskusvaalilautakunnan sihteeri Raili Korkiamäki.

    • Maanantaina 8.3.2021 klo 14.00 – 16.00
    • Tiistaina 9.3.2021 klo 14.00 – 16.00

Vaalilain 38 §:n mukaan vaaliasiamiehillä on oikeus viimeistään 17.3.2021 ennen klo 16.00 tehdä huomautuksista johtuvat oikaisut sekä täydentää ehdokashakemuksia sekä niihin liittyviä asiakirjoja. Saman ajan kuluessa vaaliasiamiehillä on oikeus tehdä tarvittavia ehdokkaan nimeä, arvoa, ammattia tai tointa taikka kotikuntaa koskevia tarkistuksia.

Jos huomautuksen syynä on ollut, että ehdokkaaksi on otettu sellainen henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen taikka joka on asetettu myös toisen puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, on asiamiehellä oikeus edellä mainitun ajan kuluessa poistaa tällainen ehdokas. Vaalilain 40 §:n 2 momentissa tarkoitettuja ehdokashakemuksen peruutuksia on oikeus tehdä viimeistään 18.3.2021 ennen klo 12.00.

Näitä oikaisuja, täydennyksiä ja poistoja ottavat vastaan Ilmajoen kunnan hallintotoimistossa keskusvaalilautakunnan sihteeri Raili Korkiamäki ja hallinto- ja viestintäsihteeri Heleena Keihänen keskiviikkona 17.3.2021 klo 14.00 – 16.00 ja mahdollisia ehdokashakemuksen peruutuksia torstaina 18.3.2021 klo 10.00 – 12.00.

Ilmajoen kunnan keskusvaalilautakunnan postiosoite on PL 23, 60801 Ilmajoki ja käyntiosoite Ilkantie 18.

Ilmajoella helmikuun 17. päivänä 2021

Ilmajoen kunnan keskusvaalilautakunta