Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaYhteenveto Päivätien päiväkodin ja Palonkylän koulun kuntotutkimuksista

Yhteenveto Päivätien päiväkodin ja Palonkylän koulun kuntotutkimuksista

Vuosina 2023-24 käydään läpi kaikki kunnan omistamat kiinteistöt. joita ei ole aikaisemmin tutkittu. Tutkimuksia tarvitaan rakennusinvestointeja ja niiden kustannusarvioita varten. Nyt on valmistunut kuntotutkimukset kahdesta uudesta kohteesta: Palonkylän koulusta sekä Päivätien päiväkodista.  
 
Viime keskiviikkona järjestettiin sekä koululla että päiväkodilla huoltajille infotilaisuus kuntotutkimuksista. Tuloksia esitteli diplomi-insinööri ja rakennusterveysasiantuntija Topi Rissanen A-Insinööreiltä, jolta kartoitus on tilattu.
 
Tutkimukset suoritettiin touko-heinäkuussa. Tarkoituksena oli selvittää kiinteistöjen rakenteiden toteutustapaa ja kuntoa mahdollisten korjaushankkeiden lähtötiedoiksi. Lisäksi arvioitiin sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä. Aistinvaraisen havainnoin lisäksi menetelminä käytettiin muun muassa kosteusmittauksia, rakenneavauksia sekä mikrobinäytteitä.
 
Päivätien tutkimuksesta selvisi, että rakennuksen laajennusosa on hyvässä kunnossa, mutta alkuperäisosan eri kohdissa esiintyy kosteus- ja mikrobivaurioita. Niiden korjaaminen vaatii merkittäviä purku- ja uudelleenrakentamistoimenpiteitä. Huonoimmassa kunnossa on rakennuksen kellari.
 
Erityisesti maanvastaisten seinien sisäpuoliset lämmöneristeet, välipohjat sekä väliseiniksi jääneet ulkoseinät ovat vaurioituneet. Lisäksi sisäilmassa esiintyy selkeää ylipaineisuutta.
Koska rakennuksessa on paljon epätiiviitä puurakenteita, altistumisolosuhteen alentaminen ei ole helpoilla tai nopeilla toimenpiteillä toteutettavissa.
Ilmanlaatua saadaan kuitenkin parannettua, kun rakennuksen ilmanvaihto pidetään ylipaineisena ja myös rikkinäisten huippuimureiden vaihdon jälkeen se säädetään uudelleen ylipaineiseksi. Pitämällä rakennus ylipaineisena pyritään estämään epäpuhtauksien mahdollinen kulkeutuminen vaurioituneista rakennusosista sisäilmaan. Muista mahdollisista korjaustoimenpiteistä päättää kunnanhallitus.
Palonkylässä tutkimukset painottuivat päärakennuksen osalta alkuperäisosaan. Tutkimuksesta selvisi, että alkuperäisosassa on kosteusteknisesti riskialttiita rakenteita, joista osaan on muodostunut kosteus- ja mikrobivaurioita. Päärakennuksen laajennusosassa ei sen sijaan esiintynyt merkittäviä korjaustarpeita.
Erityisesti päärakennuksen alkuperäiset alapohjat ja maanvaraiset seinät ovat paikoittain huonossa kunnossa ja niissä esiintyy kosteutta. Myös ulkoseinien tuulettuvuus on heikkoa, ja niissä on paikallisia mikrobivaurioita, samoin välipohjan eristeissä. Huonolle sisäilmalle altistuu todennäköisimmin kellarissa. Epätodennäköisintä se on laajennusosassa. Rakenteiden korjaamista suositellaan viimeistään mahdollisen perusparannuksen yhteydessä. Sillä välin käyttöä voidaan turvata tekemällä rakennukseen tiivistyskorjauksia.        
Päärakennusta huonommassa kunnossa ovat molemmat puukoulut. Rakennuksissa ei ole salaoja- tai sadevesijärjestelmiä. Kaadot ohjaavat paikoin pintavesiä rakennusten ryömintätilaan. Perustukset ovat kuitenkin pääosin hyvässä kunnossa.
Huonolle sisäilmalle altistuu todennäköisesti puurakennusten ensimmäisissä kerroksissa. Koska rakennuksissa on paljon epätiiviitä puurakenteita, altistumisolosuhteen alentaminen ei ole helpoilla tai nopeilla toimenpiteillä toteutettavissa. Molempien rakennusten peruskorjaus on siis ajankohtainen.  
Vauriot rakennuksiin ovat syntyneet pitkän ajan kuluessa, joten odotettavissa ei ole nopeita muutoksia huonompaan. Selvää kuitenkin on, että puutteiden korjaaminen edellyttää toimenpiteitä, eikä niitä voi viivyttää loputtomiin.
Ilmajoen kunnanhallitus on käynyt sekä Palonkylän koulun että Päivätien päiväkodin kuntotutkimuksen läpi viime maanantain kokouksessa ja linjaa tulevina viikkoina, miten ja millä aikataululla asiaan lähdetään reagoimaan. Myös terveystarkastaja on tutustunut raportteihin, ja kunnan tulee toimittaa marraskuun puoleen väliin mennessä terveystarkastajalle arvio, millä aikataululla vaurioita lähdetään korjaamaan. 
 
Tässä on kaikki, mitä asiasta tiedetään tällä hetkellä. Seuraavaksi käynnistyy suunnittelu jatkosta. Huoltajat pidetään ajan tasalla myös seuraavista askelmerkeistä.
Keskiviikon esitys löytyy täältä: https://ilmajoki.fi/wp-content/uploads/2023/08/Ilmajoen-kunta_Tutkimustulosten-esittelytilaisuus-11.8.2023.pdf Koko satasivuiseen kuntotutkimusraporttiin voi tutustua päiväkodilla ja koululla.