EtusivuAjankohtaistaYhteistoimintaneuvottelujen käynnistäminen

Yhteistoimintaneuvottelujen käynnistäminen

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 30.3.2020 aloittaa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut.

Perusteena yhteistoimintaneuvotteluille on koronavirusepidemian vuoksi toteutetut kunnan toimintojen rajoitukset ja keskeytykset. Esimerkiksi kirjastot, uimahallit ja nuorisotilat ovat suljettuina ja suurin osa opetuksesta on siirtynyt etäopetukseen. Toimintojen rajoitukset ja keskeytykset vaikuttavat joihinkin tehtäviin suoraan ja toisiin välillisesti.

Neuvottelujen lähtökohtana on, että kaikille niille työntekijöille, joiden työtehtävät ovat tilanteen vuoksi joko selvästi vähentyneet tai kokonaan päättyneet, pyritään löytämään korvaavia työtehtäviä. Jos kunnalla ei ole osoittaa työntekijälle korvaavia työtehtäviä, neuvotellaan mahdollisesta lomauttamisesta. Työntekijöiden irtisanomisista ei neuvotella.

Yhteistoimintaneuvottelujen alkamisajankohdasta on neuvoteltu työntekijäjärjestöjen kanssa. Neuvottelut sovittiin alkavaksi 14.4.2020. Neuvottelujen vähimmäiskesto on 14 päivää, joten ne saatetaan päätökseen aikaisintaan 28.4.2020. Jos neuvotteluissa päädytään lomauttamaan henkilökuntaa, työnantajan on annettava työntekijälle kirjallinen lomautusilmoitus kuukausi ennen lomautuksen alkamista.

Lisätietoja asiastan antaa

kunnanjohtaja Seppo Pirttikoski, puh. 044-4191 200

Koronainfoa

Ajankohtaiset13.8.2020
Koulujen johtajat/rehtorit ja sivistysjohtaja ovat laatineet yhteisesti perusopetusta ja lukiota koskevat yleiset linjau...
Korona2.7.2020
Poikkeusajan ohjeistuksia uimahallin käytännöistä
Ajankohtaiset29.5.2020
Uimahalli ja liikuntahallit avautuvat rajoitetusti, myös kirjasto avautuu. Tiedotetta päivitetty 9.7.2020
Ajankohtaiset26.5.2020
Aukioloajat Ilmajoki-hallilla ja Virkistysuimala Poreessa ovat kuitenkin suppeammat aikavälillä 1.6.-9.8.2020 vallitse...