EtusivuAjankohtaistaYksityisteiden kunnossapitoavustukset haettavana

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset haettavana

Hakeminen

Anomukset avustusten saamiseksi teknisen lautakunnan varaamasta yksityisteiden kunnossapitomäärärahasta on jätettävä Ilmajoen kunnan tekniselle osastolle osoitteella PL 20, 60801 Ilmajoki 30.9.2021 mennessä.
Avustusta anottaessa on käytettävä tekniseltä osastolta saatavaa  hakemuslomaketta. Hakemus ja ohjeet  löytyvät myös Ilmajoen kunnan nettisivuilta www.ilmajoki.fi  Sähköinen asiointi Tiet ja Liikenne.

  • Anomukseen on liitettävä tiekunnan vahvistama tilinpäätös v. 2020 tai osakkaiden vahvistama kirjanpito sekä tiliote, josta selviää tien kunnossapidon todelliset kulut.

Edellytykset avustuksen saamiseen

Yksityistielain 560/2018 84 § mukaan edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin lain 50 §:ssä edellytetään.

Vaatimus koskee myös aiemmin avustusta saaneita sekä niitä teitä, jotka ovat tällä hetkellä kunnan hoitamia. Avustuksen saamisen ehtona on että edellä mainitut asiat ovat lain vaatimusten mukaisia viimeistään 30.9.2021 mennessä.
Ohjeistus yksityistien kunnossapitoavustuksen hakemiseen.

Yksityistiet tarkastetaan ennen avustusten jakamista.

Lisätiedustelut:
Kunnossapitomestari Markku Rinta, puh. 044 4191 314.

Ilmajoella 14.6.2021

Tekninen lautakunta