EtusivuAjankohtaistaYmpäristöinsinöörin päätökset

Ympäristöinsinöörin päätökset

6.8.2021

Ympäristöinsinööri on tehnyt seuraavat päätökset. Päätökset annetaan ja julkaistaan kunnan ilmoitustaululla 6.8.2021. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 13.8.2021. Päätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä ympäristönsuojelussa.

§8
Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen
Käytöstä poistetun öljysäiliön jättäminen maahan kiinteistöllä RN:o 145-410-3-178.

Päätöstä koskeva valitusaika päättyy 13.9.2021.

§9
Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen
Käytöstä poistetun öljysäiliön jättäminen maahan kiinteistöllä RN:o 145-419-2-302.

Päätöstä koskeva valitusaika päättyy 13.9.2021.

Mika Yli-Petäys, ympäristöinsinööri
p. 044-4191346, s-posti: mika.yli-petays@ilmajoki.fi

Kokoustiedotteet14.9.2021
Valtuusto perusti määräaikaisen erityisopetuksen rehtorin viran.
Kokoustiedotteet13.9.2021
Koulut saavat yli 170 000 euroa valtionavustusta neljään eri hankkeeseen.