EtusivuAjankohtaistaYmpäristöinsinöörin päätös 2.6.2021

Ympäristöinsinöörin päätös 2.6.2021

Ympäristöinsinööri on tehnyt seuraavan päätöksen. Päätös annetaan ja julkaistaan kunnan ilmoitustaululla 2.6.2021. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 9.6.2021. Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä ympäristötoimessa.

§ 6
Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen
Käytöstä poistetun öljysäiliön jättäminen maahan kiinteistöllä RN:o 145-411-1-135.

Päätöstä koskeva valitusaika päättyy 9.7.2021.

Mika Yli-Petäys, ympäristöinsinööri
p. 044-4191346, s-posti: mika.yli-petays@ilmajoki.fi