EtusivuAjankohtaistaYmpäristöinsinöörin päätös 30.6.2022

Ympäristöinsinöörin päätös 30.6.2022

30.6.2022

Ympäristöinsinööri on tehnyt seuraavan päätöksen. Päätös julkaistaan kunnan ilmoitustaululla 1.7.2022. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 8.7.2022. Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä ympäristönsuojelussa.

§4
Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen
Käytöstä poistetun öljysäiliön jättäminen maahan kiinteistöllä RN:o 145-411-10-287.

Päätöstä koskeva valitusaika päättyy 8.8.2022

 

Mika Yli-Petäys, ympäristöinsinööri
044-4191346, s-posti: mika.yli-petays@ilmajoki.fi