EtusivuAjankohtaistaYmpäristöinsinöörin päätös

Ympäristöinsinöörin päätös

Ympäristöinsinööri on tehnyt seuraavan päätöksen. Päätös julkaistaan kunnan ilmoitustaululla 17.6.2022. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 24.6.2022. Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä ympäristönsuojelussa.

§3
Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen
Käytöstä poistetun öljysäiliön jättäminen maahan kiinteistöllä RN:o 145-421-9-617.

Päätöstä koskeva valitusaika päättyy 25.7.2022

Mika Yli-Petäys, ympäristöinsinööri
p. 044-4191346, s-posti: mika.yli-petays@ilmajoki.fi

Kuulutukset ja ilmoitukset

Kuulutukset ja ilmoitukset17.6.2022