Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaYmpäristönsuojelulain 115 a §:n mukainen ilmoitus, joka koskee maidon ja naudanlihantuotannon laajennusta

Ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukainen ilmoitus, joka koskee maidon ja naudanlihantuotannon laajennusta

Kuulutus

Asia
Ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukainen ilmoitus, joka koskee maidon ja naudanlihantuotannon laajennusta. Nykyisin tilalla on lupa 205 lypsylehmälle, 55 hieholle (12 – 24 kk), 55 hieholle (6 – 12 kk), 50 vasikalle (alle 6 kk) sekä 1 hevoselle ja 2 ponille.

Haettavan laajennuksen jälkeen tilalla pidettäisiin 205 lypsylehmää, 55 hiehoa (12 – 24 kk), 55 lehmävasikkaa (6-12 kk) 50 lehmävasikkaa (alle 6 kk), 50 sonnivasikkaa (6-12 kk) ja 50 sonnivasikkaa (alle 6 kk) ja 45 lihanautaa (yli 12 kk) sekä 2 ponia.

Hakija
Antti ja Niina Yli-Ojanperä, Homesojankuja 21, 60800 Ilmajoki.

Toiminta / Sijainti
Toimintaa laajennetaan rakentamalla uusi kylmäpihatto sonnien kasvatusta varten. Tarkoitus on kasvattaa omat sonnivasikat teuraaksi asti. Lypsylehmien ja hiehojen osalta toiminta jatkuu voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti.

Hanke sijoittuu Ilmajoen kunnan Röyskölän kylään kiinteistöille RNo:t Uusitalo145-426-3-368, Tuomisto,145-426-3-37, Nurmio 145-426-3-191, Nurmio 2 145-426-3-357, Kaunismäki 145-426-4-223. Sijaintipaikka on osoitteessa Homesojankuja 21, 60800 Ilmajoki. Tarkempi sijainti ilmenee ilmoituksen asemapiirroksesta.

Tiedot lannankäsittelystä
Laajennuksen yhteydessä ei rakenneta lietevarastoja. Laajennuksen yhteydessä rakennetaan uusi katettu 1728 m3 laajuinen kuivalantala sonninavetan yhteyteen. Pihatossa käytetään kuivikkeena olkea ja turvetta sekä separoitua lantaa vinokuivikekarsinoissa. Kuivike separoidaan lypsylehmien lannasta.

Tilakeskuksessa on lietteen varastointitilaa lietekuilut huomioiden yhteensä 7976 m3. Kuivalannan varastointitilavuutta on lantaloissa 3747 m3, jonka lisäksi varastotilavuutta on kuivikepohjissa.

Kuulutuksen julkaisupäivä ja asiakirjojen nähtävilläolo
Kuulutus on julkaistu 28.10.2020. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 4.11.2020.

Ilmoitusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan 28.10.2020 – 4.12.2020 Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla, os. Ilkantie 17, Ilmajoki.

Muistutukset ja mielipiteet
Ilmoituksesta on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea,
oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista ilmoituksesta mielipiteensä.

Kirjallisesti tehdyt muistutukset ja mielipiteet tulee osoittaa Ilmajoen
kunnan ympäristölautakunnalle ja toimittaa osoitteeseen: Ympäristölautakunta, PL 20, 60801 Ilmajoki. Muistutukset, mielipiteet ja ilmoitukset siitä, haluaako muistutuksen tekijä asiasta tehtävän päätöksen erikseen tiedoksi, tulee esittää viimeistään 4.12.2020 klo 15:00 mennessä.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 28.10.2020 – 4.12.2020 Ilmajoen kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Ilkantie 18, Ilmajoki.

Lisätietoja
Lisätietoja ilmoituksen osalta antaa tarvittaessa ympäristöinsinööri Mika Yli-Petäys, p. 044 – 4191 346.

28.10.2020

Ympäristölautakunta