Kaavoitus ja mittaus osaston hinnasto 1.2.2021 alkaen

Asemakaavan laatiminen

 • Asemakaavan laatiminen tai muuttaminen, joka koskee enintään kahta asuntotonttia tai on muuten vaikutuksiltaan ja pinta-alaltaan vähäinen        1500,00€

Konsultin laatimissa kaavoissa tai kaavamuutoksissa kustannukset peritään toteutuneiden kustannuksien mukaisena.

Vaikutuksiltaan merkittävän asemakaavan tai laaja-alaisen ja merkittävän asemakaavaan laatimisesta perittävä korvaus neuvotellaan laadittavassa maankäyttösopimuksessa kohteittain

Lisäksi kaikista asemakaavoista ja kaavamuutoksista, joita MRL 59§ koskee, peritään kuulutuskustannukset.

Asemakaavoissa, jotka vaativat kunnallistekniikan rakentamista, maan lunastamista tai muuta yhdyskuntarakentamista, solmitaan maankäyttösopimus maankäyttö- ja rakennuslain 91 a:n ja 91 b:n mukaisesti

Etuosto-oikeuden käyttämättäjättämispäätös

 • Päätös, ettei kunta tule käyttämään etuosto-oikeutta                                25,00 €

Suunnittelutarveratkaisu  ja  poikkeamapäätös

 • suunnittelutarveratkaisu / poikkeamapäätös myönteinen                     367,00 €
 • suunnittelutarveratkaisu / poikkeamapäätös kielteinen                        157,00 €

Kartat

 • digitaalinen kartta/pohjakartta-aineisto ja irrotus 62,00 €
 • digitaalinen kartta/Kiinteistörajat, kunnallistekniikka ym. ja maastotietokannan irrotus 50,00 €

Tulosteet

 • mustavalkoinen paperituloste/koko A4 8,00 €
 • mustavalkoinen paperituloste/koko A3 13,00 €
 • mustavalkoinen paperituloste/koko A2 19,00 €
 • mustavalkoinen paperituloste/koko A1 26,00 €
 • mustavalkoinen paperituloste/koko A0 39,00 €
 • värillinen paperituloste ja muovituloste A4 10,00 €
 • värillinen paperituloste ja muovituloste A3 15,00 €
 • värillinen paperituloste ja muovituloste A2 21,50 €
 • värillinen paperituloste ja muovituloste A1 35,00 €
 • värillinen paperituloste ja muovituloste A0 48,30 €

Mittauspalvelut

 • työtunti toimistolla 70,00 €
 • mittaustyö maastossa + ALV 24% 80,00 € (alvin kanssa 99,20€)

 

Osoite

Ilkanrati
Ilkantie 17
60800 Ilmajoki