Hyppää sisältöön

Kaavoitus ja mittaus osaston hinnasto 1.1.2024 alkaen

Asemakaavan laatiminen ja käsittely

 • Asemakaavan laatiminen tai muuttaminen, joka koskee enintään kahta asuntotonttia tai on muuten vaikutuksiltaan ja pinta-alaltaan vähäinen, perusmaksu
  on 2100 €

Vähäistä suurempi asemakaavan muutos, vaikutuksiltaan merkittävän asemakaavan tai laaja-alaisen ja merkittävän asemakaavaan laatimisesta perittävä korvaus neuvotellaan laadittavassa maankäyttösopimuksessa kohteittain. Maksu on kuitenkin vähintään kaksinkertainen vähäiseen muutokseen nähden, ellei muuta
sovita.

Kaikista asemakaavoista ja kaavamuutoksista, joita MRL 59 § koskee, peritään kuulutuskustannukset.

Jos kaavan laatiminen on vähäistä suurempi, oletettua suuritöisempi kuten edellyttää lisäselvityksiä tai uusia luonnoksia, käytetään lisäksi aikavelotteista
hinnoittelua.

 • Vaativa asiantuntijatyö 80 € / h
 • Asiantuntijatyö, esimerkiksi tavalliset toimistopalvelut 50 € / h

Veloituksen minimi on yksi tunti.

 • Kielteinen päätös kaavahakemukseen 250 €.

Konsultin laatimissa kaavoissa tai kaavamuutoksissa kustannukset peritään toteutuneiden kustannuksien mukaisena. Asemakaavoissa, jotka vaativat kunnallistekniikan rakentamista, maan lunastamista
tai muuta yhdyskuntarakentamista, solmitaan maankäyttösopimus maankäyttö- ja rakennuslain 91a ja 91b §:n mukaisesti

Etuosto-oikeuden käyttämättäjättämispäätös

Päätös, ettei kunta tule käyttämään etuosto-oikeutta 50 €

Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamapäätös

 • suunnittelutarveratkaisu / poikkeamapäätös
  myönteinen 404 €

Mikäli päätös on kielteinen, peritään maksusta 50 %

Kartat

 • digitaalinen kartta/pohjakartta-aineisto ja irrotus 70 €
 • digitaalinen kartta/Kiinteistörajat, kunnallistekniikka ym. ja
  maastotietokannan irrotus, 55 €
 • Digitaalinen kartta/vain maastotietokannan irrotus 50 €
 • Pohjakartta-aineisto toimitetaan kunnan myymän tontin rakentamissuunnittelua varten veloituksetta yhden kerran.

*Kopio ja tulostuskustannukset veloitetaan asiantuntijatyön tuntiveloituksen
mukaisesti.

Mittauspalvelut

 • työtunti toimistolla 75 €
 • mittaustyö maastossa + ALV 24% 85 €

Osoite

Ilkanrati
Ilkantie 17
60800 Ilmajoki