Kaavoitus ja mittaus osaston hinnasto 1.1.2023 alkaen

Asemakaavan laatiminen

  • Asemakaavan laatiminen tai muuttaminen, joka koskee enintään kahta asuntotonttia tai on muuten vaikutuksiltaan ja pinta-alaltaan vähäinen        1 900,00€

Konsultin laatimissa kaavoissa tai kaavamuutoksissa kustannukset peritään toteutuneiden kustannuksien mukaisena.

Vaikutuksiltaan merkittävän asemakaavan tai laaja-alaisen ja merkittävän asemakaavaan laatimisesta perittävä korvaus neuvotellaan laadittavassa maankäyttösopimuksessa kohteittain

Lisäksi kaikista asemakaavoista ja kaavamuutoksista, joita MRL 59§ koskee, peritään kuulutuskustannukset.

Asemakaavoissa, jotka vaativat kunnallistekniikan rakentamista, maan lunastamista tai muuta yhdyskuntarakentamista, solmitaan maankäyttösopimus maankäyttö- ja rakennuslain 91 a:n ja 91 b:n mukaisesti

Etuosto-oikeuden käyttämättäjättämispäätös

  • Päätös, ettei kunta tule käyttämään etuosto-oikeutta                                30,00 €

Suunnittelutarveratkaisu  ja  poikkeamapäätös

  • suunnittelutarveratkaisu / poikkeamapäätös myönteinen                     385,00 €
  • suunnittelutarveratkaisu / poikkeamapäätös kielteinen                        164,00 €

Kartat

  • digitaalinen kartta/pohjakartta-aineisto ja irrotus 66,00 €
  • digitaalinen kartta/Kiinteistörajat, kunnallistekniikka ym. ja maastotietokannan irrotus 53,00 €

Tulosteet

Kopio ja tulostuskustannukset veloitetaan asiantuntijatyön tuntiveloituksen mukaisesti.

Mittauspalvelut

  • työtunti toimistolla 75,00 €
  • mittaustyö maastossa + ALV 24% 85,00 € (alvin kanssa 105,4€)

 

Osoite

Ilkanrati
Ilkantie 17
60800 Ilmajoki