Hyppää sisältöön

Osoitteet

Ilmajoen kunta ylläpitää koko kuntaa kattavaa osoitejärjestelmää, josta käy ilmi kaikki kunnan alueella käytössä olevat osoitteet.

Tarkka ja kattava osoitejärjestelmä auttaa merkittävästi muun muassa pelastusviranomaisten toimintaa hätätilanteissa. Pelkästään se, että kunta antaa kiinteistölle osoitteen, ei yksin riitä. Kiinteistön omistajan täytyy huolehtia, että kiinteistön osoitenumero on maastoon merkitty asianmukaisesti.

Kunta ilmoittaa uudet ja muuttuneet osoitteet maistraattiin, postin yhteistietopalveluihin ja maanmittauslaitokselle.

Teiden nimeäminen

Osoite muodostuu kadun- ja tiennimestä sekä osoitenumerosta ja siihen tarvittaessa liittyvistä kirjaintarkenteista. Taajama-alueilla kadun- ja tiennimet päätetään asemakaavoituksen yhteydessä. Asemakaavan perusteella annetaan myös osoitenumerot kaavanmukaisille rakennuspaikoille ja muille osoitetta vaativille kohteille.

Haja-asutusalueen tiennimistä päätetään erikseen. Periaatteena on, että jokainen erillinen tie, joka johtaa useammalla kuin kahdelle asutulle kiinteistölle tulisi pääsääntöisesti nimetä omalla nimellään. Lisäksi jos yksittäinen osoitekohde sijaitsee kaukana nimetystä tiestä, voidaan sen liittymätielle antaa oma osoitenimi.

Esitys nimeämisestä tehdään Ilmajoen kunnan tekniselle lautakunnalle.

Kadun ja tien nimikilven asettaminen

Kunnan osoitejärjestelmän mukaisten katujen ja teiden nimikilpien pystyttämisestä vastaa kunta.

Osoitenumeromerkintä

Kunta antaa rakennukselle osoitenumeron ja kiinteistön omistajan velvollisuus on asettaa numerokilpi. Katso Kuntaliiton suositukset osoitenumerokilpien asettamisesta taajamissa sekä haja-asutusalueella.

Asemakaava-alueella kadun tai tien vasemmalla puolella käytetään parillisia ja oikealla parittomia osoitenumeroita.

Haja-asutusalueella osoitenumerointi perustuu rakennuspaikan liittymän etäisyyteen tien alkupisteestä. Osoitenumero muodostuu jättämällä metrimäärästä viimeinen numero pois. Parilliset numerot ovat tien vasemmalla puolella ja parittomat oikealla puolella.

Navigaattoreiden ongelmat

Kuntaan tulee usein kyselyitä siitä, miksi navigaattorit eivät löydä perille tai ohjaavat väärään paikkaan. Navigaattoreiden kartta-aineiston päivittäminen ei kuitenkaan ole kunnan asia vaan palvelun tarjoajan, sekä myös navigaattorin omistajan vastuulla

Navigaattoreissa on eri toimittajien aineistoja ja tiedot päivittyvät niihin eri tavoin. Jotkut hyödyntävät maanmittauslaitoksen aineistoja (joita kunnat ylläpitävät), kun taas toiset toimittajat keräävät tietoja itse. Navigaattoreiden osoiteaineisto saattaa olla useita vuosia vanhaa ja jopa virheellistä.

Mahdollisista virheistä pitää antaa palautetta suoraan navigaattorin karttatoimittajalle.

 

Osoite

Ilkanrati
Ilkantie 17
60800 Ilmajoki

sähköpostit: etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi

Mittaus

Kiskola Virpi

kartoittaja