Hyppää sisältöön

Koulujen keittiöt

Vuonna 1943 – ensimmäisenä maana maailmassa – Suomessa säädettiin laki kouluruoan tarjoamisesta koululaisille maksutta. Lainsäädäntö takaa tänäkin päivänä maksuttoman päivittäisen aterian esi- ja perusopetuksesta lähtien toisen asteen opintojen loppuun. Kouluaterian tulisi kattaa noin kolmannes oppilaan päivittäisestä energiantarpeesta.

Kouluruokailu on oleellinen osa koulun opetus- ja kasvatustehtävää. Kouluaikaisen ruokailun tarkoituksena on edistää oppilaan hyvinvointia sekä tervettä kasvua ja kehitystä. Hyvin suunniteltu ja rytmitetty kouluruokailu ja ateriat, jotka oppilaat myös säännöllisesti syövät, ylläpitävät oppilaan työvireyttä koulupäivän aikana ja vähentävät levottomuutta oppitunneilla. On erittäin tärkeää, että jokainen oppilas syö kouluaterian päivittäin, sellaisena kokonaisuutena kuin se on suunniteltu, jättämättä mitään osioista syömättä.

Ruokailutilanteessa lapsi oppii toisten huomioon ottamista, sosiaalisuutta ja vuorovaikutustaitoja. Rauhallinen ja miellyttävä ruokailuhetki opettaa myös arvostamaan ruokaa ja yhdessä ruokailua. Kouluruokailu kasvattaa ruokakulttuuriin. Lapsi oppii arvostamaan ruokaa ja ruokaan liittyviä eri ulottuvuuksia, kuten hyviä tapoja, teemapäiviä ja juhlia.

 

Yhteystiedot

Ahonkylän koulun keittiö

Västilän koulu keittiö

Koskenkorvan koulun keittiö

Munakan koulu keittiö

Neiron koulun keittiö

Nopankylän koulu keittiö

Palonkylän koulu keittiö

Peltoniemen koulu keittiö

Jaakko Ilkan koulu keittiö

Valmistaa lounaan myös lukiolle ja useimpiin päiväkoteihin

Herralan koulun ruokasali

Luoman koulun keittiö

Tuomiahon koulu keittiö

Yhteystiedot

Sivula Pirjo

ruokapalvelupäällikkö