Ikääntyneiden ruokahuolto

Iän myötä energiankulutus usein pienenee, koska liikkuminen vähenee ja lihasmassan määrä pienenee. Myös syödyn ruoan määrä yleensä vähenee, jolloin proteiinin, vitamiinien ja kivennaisaineiden saanti voi jäädä niiden tarvetta pienemmäksi. Päivittäisen energiansaannin tulee vastata kulutusta.

Ikääntyneen ravitsemushoidon tavoitteena on parantaa elämänlaatua, ylläpitää toimintakykyä ja hidastaa ikääntymiseen liittyvien sairauksien etenemistä. Ruoka ja ruokailu tuovat psyykkistä ja sosiaalista mielihyvää, rytmittävät päivää ja luovat turvallisuuden tunnetta. Ruoka on osa hoitoa ja huolenpitoa. Ruokavalion ohella liikunta edistää toimintakyvyn säilymistä. Ikääntyneiden ruokavaliossa tärkeää on ruoan riittävä määrä. Ruoka-aineita käytetään monipuolisesti ja vaihtelevasti. Mitään ruoka-ainetta ei jätetä ruokavaliosta pois, ellei siihen ole lääketieteellistä syytä tai sairautta. Ruokavalion rasvan laatuun ja määrään suhtaudutaan joustavasti ikä ja elämänlaatu huomioon ottaen. Kaikilla on oikeus laadukkaaseen ravitsemushoitoon.

 

Keittiöt

Kotokartanon keittiö

Valmistaa ateriat Kotokartanon, Niittykodin, Könninkodon, Hopiaradin asiakkaille.

Ilmajoen terveyskeskuksen ruokala Tillariina

Valmistaa ateriat terveyskeskuksen potilaille ja henkilökunnalle, Herralan koululle, kotiateriapalveluasiakkaille, Toimintatalolle, Kotirappuun ja Onnenkodin ja Puistokodin asiakkaille.

Valmistaa ateriat terveyskeskuksen potilaille ja henkilökunnalle, Herralan koululle, kotiateriapalveluasiakkaille, Toimintatalolle, Kotirappuun ja Onnenkodin ja Puistokodin asiakkaille.


Ateriapalvelutilaukset ja muutokset tilauksiin

Yhteystiedot

Sivula Pirjo

ruokapalvelupäällikkö