Kunnossapito

Teiden kunnossapidosta huolehtii pääosin urakoitsijat. Keskustaajaman alueella töitä tehdään myös kunnan omalla kalustolla.

Talviaurauksen lähtökynnyksenä on kaduilla 4 cm ja yksityisteillä 6 cm lunta tai muuten liikennöitävyyden selvä aleneminen.

Liukkauden torjuntaan lähdetään, kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa liukkauden tuntuvan lisääntymisen.

Katujen ajoradan hiekanpoisto tehdään kunnan toimesta, muu puhtaanapito kuuluu kiinteistölle.

  • Kadun puhtaanapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu siistinä ja terveydellisesti tyydyttävänä, kuten kadulle kerääntyneen lian, lehtien, roskien ja irtonaisten esineiden sekä rikkaruohojen poistaminen ajoradalta tai jalkakäytävältä.
  • Tontinomistajan velvollisuutena on pitää katu puhtaana tontin rajasta kadun keskiviivaan saakka.

Katuvalaistus

Valot ovat sammutettuna 00.00-05.00 välisenä aikana arkipäivisin. Kokonaan pois käytöstä toukokuun alusta elokuun alkuun. Tie- ja katuvalaistusta on kunnan hoidossa yht. noin 68 kilometriä.

Katujen rakentaminen

Katujen- ja kunnallistekniikan rakentaminen toteutetaan pääosin omana työnä, konetyöt hankitaan ostopalveluina.

Kunnossapidettäviä yksityisteitä Ilmajoen kunnalla on noin 165 kilometriä.

Yhteystiedot

Rinta Markku

kunnossapitomestari

Saarinen Sari

kunnallistekniikan insinööri

virkavapaalla, sijaisena Alatalo Jari

Alatalo Jari

vs. kunnallistekniikan insinööri

Sähköinen asiointi

Yksityistieavustushakemus