Hyppää sisältöön

Julkinen liikenne

Bussiliikenteen aikataulut löydät Matkahuollon reittioppaasta.

Kunnossapito

Kunnossapidettäviä yksityisteitä Ilmajoen kunnalla on noin 165 kilometriä. Teiden kunnossapidosta huolehtii pääosin urakoitsijat. Keskustaajaman alueella töitä tehdään myös kunnan omalla kalustolla.

Kuka vastaa talvikunnossapidosta?

Ilmajoen kunta vastaa asemakaava-alueiden talvikunnossapidosta. Valtion teistä vastaa ELY-keskus. Yksityisteistä vastaa yksityistien omistaja tai tiekunta. Tonttiliittymistä, piha-alueista ja postilaatikkojen edustoista vastaa tontinomistaja.

Mistä tiedän kenelle katu/tie kuuluu?

Kartalle on merkitty mustalla valtion tiet, joiden kunnossapidosta vastaa ELY-keskus. Ilmajoen kunta vastaa muista asemakaava-alueen kaduista (punaisten viivojen sisäpuolinen alue):

Saako yksityisteiden kunnossapitoon avustusta?

Tällä hetkellä kunta hoitaa sopimuksella sellaisia yksityisteitä, jotka olivat ennen valtionavun piirissä (pituus vähintään kilometri, vähintään kolme asuttua kiinteistöä tai muuta merkittävää läpikulkuliikennettä). Nämä tiet on merkitty karttaan vihreällä. Myös muut tiekunnat voivat anoa kunnan tekniseltä lautakunnalta pääsyä hoidon piiriin, tällöin kunta veloittaa kustannukset tiekunnalta.

Mitä talvikunnossapito tarkoittaa?

Talvikunnossapito perustuu lakiin kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossapidosta. Tavoitteena on pitää kadut siisteinä ja liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Talvikunnossapito tarkoittaa siis katujen puhtaanapitoa, lumenauraamista, hiekoitusta, polanteen tasaamista ja lumenpoistoa. Lisäksi varmistetaan kuivatuksen toiminta

Kuka tekee talvityöt?

Ilmajoen kunta on kilpailuttanut talvikunnossapitoa varten yksityisiä koneurakoitsijoita, jotka tekevät lumen aurausta, hiekoitusta ja lumen kuljetusta. Valitut yrittäjät tekevät sopimuksen mukaiset työt ja työkoneet ovat valmiudessa 24/7. Auraajat lähtevät liikkeelle, kun lumimäärä tai liukkaus ylittää sopimuksessa määritellyt kriteerit. Jokaiselle työkoneelle on varattu oma reitti ja työjärjestys. Töiden ajoituksissa otetaan huomioon aamu- ja iltapäivän liikenne.

Miten aurauskaluston määrä on mitoitettu?

Aurauskaluston määrä on mitoitettu siten, että normaaleissa talviolosuhteissa kukin urakoitsija pystyy hoitamaan oman alueensa noin kuudessa tunnissa. Kaikkiin sääolosuhteisiin varautuminen kuuden tunnin toimenpideajan puitteissa ei ole mahdollista.

Milloin auraus viivästyy?

Jokainen työkone tekee oman alueensa työt sovitussa järjestyksessä. Samanaikaisesti ei voida olla kaikkialla. Kun talvikelit ovat normaalia hankalampia, töiden loppuunsaattaminen viivästyy. Tällöin tuleekin muistaa, että työt kyllä tehdään, joskin viiveellä.

Haasteita tuovat lämpötilojen vaihtelu nollan molemmin puolin, lumisateen vaihtuminen vesisateeksi ja pitkäkestoiset sateet. Pitkäkestoisilla lumisateilla voidaan joutua auraamaan pääreittejä useampaan kertaan, ennen kuin tonttikaduille päästään.

Tavoitteena on, että liikenteen huippukohtina aamu- ja iltapäivästä pääreitit ovat helppokulkuisia ja turvallisia koko työ- tai koulumatkan. Kovilla lumipyrypäivinä on siis odotettavissa lumessa tarpomista, mutta pyrimme poikkeusolosuhteissakin pitämään pääreitit kunnossa ja auraamaan muutkin alueet työ- ja koulupäivän aikana.

Mihin lumet aurataan?

Auratessa lumet siirtyvät väylän viereen ja lumi saattaa päätyä tonttien aitoja vasten. Joskus talvella lunta voi kertyä niin paljon, että lunta joudutaan poistamaan ahtailta katualueilta ja kuljettamaan kunnan lumenjättöpaikoille.

Kenelle ilmoitetaan vahingoista?

Jos talvikunnossapidon johdosta aita, postilaatikko tai muuta omaisuutta rikkoontuu kunnan hoitamilla teillä, niin urakoitsijalla on korvausvastuu aiheuttamistaan vahingoista. Urakoitsijan yhteystiedot saa arkipäivisin kunnan vaihteen kautta puh. 06 419 1111. ELY-keskuksen hoitamilla teillä ilmoitus tehdään tienkäyttäjän 24/7 päivystävään linjaan puh. 0200 2100.

Mitä muuta talvihoitoa tehdään?

Ilmajoen kunta torjuu katujen liukkautta hiekoittamalla. Liukkaudentorjuntaan ryhdytään, kun säämuutokset aiheuttavat liukkauden tuntuvan lisääntymisen. Jalankulku- ja pyörätiet hoidetaan ensimmäisenä. Lisäksi suoritetaan tulvantorjuntaa sulattamalla kaivoja ja tierumpuja. Talven päätteeksi hiekoitushiekat poistetaan päällystetyiltä teiltä mahdollisimman nopeasti, kun lumi ja jää on sulanut väyliltä. Alkukesästä viimeistellään hiekanpoisto ja korjataan talvikunnossapidon aiheuttamia vaurioita.

Katuvalaistus

Valot ovat sammutettuna 00.00-05.00 välisenä aikana arkipäivisin. Kokonaan pois käytöstä toukokuun alusta elokuun alkuun. Tie- ja katuvalaistusta on kunnan hoidossa yht. noin 68 kilometriä.

Katujen rakentaminen

Katujen- ja kunnallistekniikan rakentaminen toteutetaan pääosin omana työnä, konetyöt hankitaan ostopalveluina.