Hyppää sisältöön
EtusivuAsuminen ja ympäristöTontti IlmajoeltaOpas omakotitontin varaajalle ja ostajalle

Tontin varaaminen

Ajantasainen tieto kunnan omistamista, vapaana olevista tonteista löytyy karttapalvelusta. Kartan avulla tontteihin kannattaa käydä tutustumassa paikan päällä maastossa. Lisätietoja saa myös soittamalla Henrik Turjalle puh. 044 4191 339. Tontin valinta on aina iso päätös ja autamme vaihtoehtojen kartoittamisessa parhaamme mukaan.

Tonttihaku

Kunta kaavoittaa säännöllisesti myös uusia alueita. Uusilta alueilta tonttia haetaan sähköisesti tonttihaun kautta. Tonttihakujen ajankohdasta, varauskäytännöistä ja uusista tonteista tiedotetaan erikseen hyvissä ajoin kunnan nettisivuilla. Tonttipäivästä vapaaksi jääneet tontit ovat vapaasti varattavissa päivän jälkeen.

Varausaika ja -maksu

Varausaika on tarkoitettu tontin tarkempaan tutustumiseen, suunnitteluun sekä rahoituksen järjestämiseen. Varausaikana tontilla voi tehdä maaperätutkimuksia ja valmistella rakennuslupaa.

Lasku varausmaksusta lähetetään varauksen teon jälkeen varaajalle. Kun lasku on maksettu, varaajalle lähetetään kopio varaussopimuksesta sekä muuta tonttiin liittyvää materiaalia, kuten kaavakartta ja -selostus, tontin rajamitat, DWG-kuvat sekä pohjatutkimus, mikäli sellainen on tehty.

AO- ja AP-tontit

Varausmaksu on 200 €/6 kk tai 400 €/12 kk. Varausaikaa voidaan hakijan toiveesta jatkaa. Ahonkylän osalta varausaika on enintään 1,5 vuotta, muilla alueilla 2 vuotta. Yhdellä hakijalla voi olla varauksessa enintään kaksi AO/AP-tonttia kerrallaan.

AR-, AK- ja AL-tontit

Varausmaksu on 1 000 €/9kk ja varausaikaa voidaan hakijan toiveesta jatkaa kolmella kuukaudella. Jatkoajasta veloitetaan 250 euron jatkovarausmaksu. Hakijalla voi olla varauksessa ainoastaan yksi AR/AK/AL-tontti kerrallaan. Hakijalla tarkoitetaan tässä yhteydessä yksityishenkilöä, taloutta (perheenjäsenet) tai yritystä. Yrityksen edustaja ei voi kiertää rajoitusta varaamalla tontteja lisäksi yksityisenä henkilönä.

Tonttivarauksesta luopuminen

Tontista voi luopua korvauksetta varausaikana sähköpostilla henri.turja@ilmajoki.fi. tai soittamalla 044 4191 339. Varausmaksua ei palauteta. Jos kuitenkin tontti ostetaan varausaikana, varausmaksu hyvitetään kauppahinnasta.

Tonttikauppa

Tonttikaupoista sovitaan joko soittamalla Henrik Turja puh. 044 4191 339 tai sähköpostilla henrik.turja@ilmajoki.fi.

Myyntipäätös

Tontin myynnistä tehdään kaavoitusjohtajan päätös. Päätös lähetetään tiedoksi ostajalle. Myyntipäätös ja tonttikauppa tehdään tontin varanneiden nimiin.

Kauppakirjan allekirjoittaminen

Tonttikauppa tehdään kaavoitusjohtajan myyntipäätöksen tultua lainvoimaiseksi (aikaisintaan 14 päivän kuluttua päätöspäivästä). Tontin kauppahinta sekä mahdolliset lohkomiskulut maksetaan kaupantekopäivään mennessä. Kuitti maksusta tarvitaan mukaan kaupantekotilaisuuteen.

Kaupantekotilaisuudessa ovat läsnä ostajan lisäksi kunnanjohtaja, kaavoitusjohtaja, tonttimyynnistä vastaava markkinointiasiantuntija sekä kaupanvahvistaja. Tontin ostaja saa ennen kaupantekoa tutustuttavaksi:

  • luonnoksen kauppakirjasta
  • lainhuutotodistuksen
  • rasitustodistuksen
  • kiinteistörekisteriotteen
  • kaavakartan ja kaavamääräykset

Omistus- ja hallintaoikeus tonttiin siirtyy ostajalle heti kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen.

Keskeisimmät kauppaehdot

  • Ostaja sitoutuu rakentamaan tontille asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten sekä rakentamistapaohjeiden mukaisen uudisrakennuksen kolmen (3) vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta lukien siihen valmiusasteeseen, että rakennustarkastusviranomainen voi siinä suorittaa rakennusluvan edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen.
  • Kunta voi hakemuksesta ja painavista syistä pidentää tässä kohdassa mainittua määräaikaa.
  • Ostaja sitoutuu olemaan myymättä tai muutoin luovuttamatta edelleen tonttia rakentamattomana muulle kuin Ilmajoen kunnalle, ellei myyjä anna tähän kirjallista suostumusta.  Kauppa tulee tapahtua tämän kauppakirjan mukaista kauppahintaa vastaavasta hinnasta.

Kulut

Tontin ostohinnan lisäksi ostaja vastaa tontin lohkomiskuluista (n. 1 220 €), lainhuudatuskuluista (n. 144 €), luovutuksen varainsiirtoverosta (4 % tontin kauppahinnasta ja lohkomiskuluista) ja kaupanvahvistajan palkkiosta (n. 120 €). Tontin hintaan ei myöskään kuulu:

Kaupan teon jälkeen

Kun maa vaihtaa omistajaa, on uuden omistajan rekisteröitävä omistusoikeutensa. Omistusoikeus rekisteröidään hakemalla lainhuutoa. Tontin ostajan on haettava lainhuutoa kuuden kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoituspäivästä lukien.

Lainhuudon voi laittaa vireille kaupantekotilaisuudessa kaupanvahvistajan kautta tai omatoimisesti maanmittauslaitoksen asiointipalvelussa.

Ennen lainhuutoa on maksettava varainsiirtovero (4 % kauppahinnasta) OmaVeron kautta. Jos olet ensiasunnon ostaja, voit hakea veron takaisin OmaVeron kautta, kun muuttoilmoitus uuteen osoitteeseen on tehty. Katso lisätietoja Verohallinnon sivuilta.

Rakennusluvan voi laittaa vireille sähköisesti Rakennusvalvonnan Lupapisteen kautta.