Hyppää sisältöön

Hinnasto

Vesilasku muodostuu kahdesta asiasta:

 1. vuosittaisesta veden- ja jäteveden perusmaksusta
 2. käytetyn veden ja/tai jäteveden kuutiomääristä

Laskutus

Laskutamme kolme kertaa vuodessa

 • 1.1–30.4
 • 1.5–31.8
 • 1.9–31.12

Tasauslaskun saatte siltä jaksolta kun olette ilmoittaneet vesimittarilukeman – muutoin saatte arviolaskuja. Asiakkaiden on ilmoitettava vähintään kerran vuodessa mittarilukemansa. Marraskuulla tulee postitse asiasta kirjallinen lukemapyyntöilmoitus. Mikäli ette pysty käyttämään kulutusWebiä, palauttakaa ilmoituskortti määräpäivään mennessä.

Laskut erääntyy kuukauden päästä laskupäivästä. Muistutuslaskujen lähetyksen hoitaa Lowell.

Vesimaksut (sis. alv 24 %):

 • Veden perusmaksu 86,80 €/vuosi (jakaantuu laskuille päivien mukaan)
 • Veden käyttömaksu 1,71 €/m3
 • Vesi yhtymille 1,86 €/m3
 • Lisävesi yhtymille tilapäiseen käyttöön 2,83  €/m3 ja jatkuvaan käyttöön 2,05 €/m3
 • Rakennusaikainen vesi 37,2 € + 0,62 eur/pv
 • Mittarin tarkistusmaksu, kulutuksen selvitysmaksu ja mittarin luentamaksu sekä liittymän sulku- ja avausmaksu 124 €.

Jätevesimaksut (sis. alv 24 %):

 • Jäteveden perusmaksu 84,63 €/vuosi
 • Jäteveden käyttömaksu 3,06 €/m3
 • Jäteveden kulutuksen selvitysmaksu 124 €

Liittymismaksut (alv. 0 %)

Liittymismaksu on kertaluontoinen maksu, joka peritään kaikilta uusilta liittymiltä.

Vesiliittymät

 • 2 000 €/omakotitalo
 • 2 500 €/paritalo
 • rivitalot 1 000 €/asuinhuoneisto ja vähintään 5 000 €/rivitalo. Paritalo tai rivitalo voidaan liittää vesijohtoverkostoon myös huoneistokohtaisella liittymissopimuksella ja veden liitosjohdolla, jolloin liittymismaksu on 1 500 €/liittymä.

Jätevesiliittymät kaava-alueilla

 • kaava-alueilla 4 000€/omakotitalo tai vapaa-ajanrakennus
 • 5 000 €/paritalo
 • rivitalojen osalta 2 000 €/asuinhuoneisto ja vähintään 6 500 €/rivitalo. Paritalo tai rivitalo voidaan liittää viemäriverkostoon myös huoneistokohtaisella liittymissopimuksella ja viemäriliittymällä, jolloin liittymismaksu on 2 500 €/liittymä.

Jätevesiliittymät kaava-alueiden ulkopuolella

 • 6 500 € (alv 0 %) per asuinkiinteistö
 • Lisäksi liittyjä osallistuu haja-asutusalueella tapauskohtaisesti viemäriverkoston laajentamisen ja tonttijohtojen rakentamiskustannuksiin, kun verkostoa rakennetaan toiminta-alueen laajentamisen yhteydessä.
 1. Liittymismaksusta myönnetään 50 prosentin alennus sellaiselle asemakaava-alueen tai oikeusvaikutteisen osayleiskaava-alueen ulkopuolella sijaitsevalle kiinteistölle, joka sijaitsee vuosina 2009-2018 rakennetulla verkoston toiminta-alueella ja kiinteistölle on myönnetty vapautus liittymisvelvoitteesta määräajaksi.
 2. Alennus myönnetään 40 prosentin suuruisena myös kohdan 1. mukaisilla toiminta-alueilla sijaitseville kiinteistöille, joilla rakennetaan uusi asuinrakennus ja se otetaan käyttöön vuonna 2023 tai sen jälkeen.
 3. Liittyjä rakentaa edellä mainituissa tapauksissa liittymisjohdon itse.

Muiden kuin asuinkiinteistöjen liittymissä, ota yhteyttä:

Hietikko Katja

toimistosihteeri

Vesihuoltolaitos

Ilkantie 17
60800 ILMAJOKI

vesihuoltolaitos@ilmajoki.fi

 

Vesi- ja jätevesilaskutus

Kulutuslaskutus

Koivisto Merja

toimistosihteeri

Hietikko Katja

toimistosihteeri

Liittymälaskutus

Hietikko Katja

toimistosihteeri