Jätevesi käsitellään jätevedenpuhdistamossa

Kunnan nykyinen jäteveden puhdistamo on otettu käyttöön kesällä 1994. Puhdistamolle vastaanotetaan jätevettä vuodessa n. 1.300.000 m3. Teollisuusjätevesiasiakkaita ovat Altia Oyj ja Lakeuden Etappi Oy.

Yhteystiedot

Luoma Ari

puhdistamonhoitaja

Rantamäki Antti

Laitosmies

puhdistamo

Vesi- ja jätevesihuollon vikapäivystys 24 tuntia