Hyppää sisältöön

Vesilaitos toimittaa talousveden

Vesilaitos toimittaa talousvettä lähes koko kunnan alueelle noin 900 000 kuutiota vuodessa. Vesilaitos ostaa vettä Lakeuden Vesi Oy:ltä. Kunta huolehtii riittävän käyttöveden saannin turvaamisesta.

Tietoa vedestä

Ilmajoen veden laatua tarkkaillaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaisesti. Ilmajoen vesilaitoksen jakama vesi täyttää kaikki talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset. Viranomaisvalvonnan lisäksi tehdään omavalvontaa verkostosta otettavilla näytteillä.

Ilmajoen kunnan vesihuoltolaitoksen riskinarviointi

WSP Yhteenveto Ilmajoen Kunnan Vesihuoltolaitos

Vuoden 2023 näytteet

Vuoden 2022 näytteet

Vuoden 2021 näytteet

Vuoden 2020 näytteet

Vuoden 2019 näytteet

Ilmajoen vesijohtoveden pH on noin 7,9 ja kokonaiskovuus on noin 4 ⁰dH (0,55 mmol/l).  Vesi on pehmeää, eikä astianpesukoneessa tarvitse käyttää lisäsuoloja.  Laitevalmistajan ohjeita on kuitenkin noudatettava.