Vesilaitos toimittaa talousveden

Vesilaitos toimittaa talousvettä lähes koko kunnan alueelle noin 900 000 kuutiota vuodessa. Vesilaitos ostaa vettä Lakeuden Vesi Oy:ltä. Kunta huolehtii riittävän käyttöveden saannin turvaamisesta.

Tietoa vedestä

Ilmajoen veden laatua tarkkaillaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaisesti. Ilmajoen vesilaitoksen jakama vesi täyttää kaikki talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset. Viranomaisvalvonnan lisäksi tehdään omavalvontaa verkostosta otettavilla näytteillä.

Vuoden 2020 näytteet

Vuoden 2019 näytteet

Ilmajoen vesijohtoveden pH on noin 7,9 ja kokonaiskovuus on noin 4 ⁰dH (0,55 mmol/l).  Vesi on pehmeää, eikä astianpesukoneessa tarvitse käyttää lisäsuoloja.  Laitevalmistajan ohjeita on kuitenkin noudatettava.

Vesilaitos

Ilkantie 17
60800 ILMAJOKI

vesihuoltolaitos@ilmajoki.fi

Yhteystiedot

Kallio Rami

Laitosmies

vesilaitos

Vesi- ja jätevesihuollon vikapäivystys 24 tuntia

Ajankohtaista