Hyppää sisältöön
EtusivuAsuminen ja ympäristöYmpäristövalvontaLannan levitys ja aumausilmoitukset

Lannan varastointi ja aumausilmoitukset

Lannan varastointitilan tulee kattaa koko vuoden tarve, lukuunottamatta samana laidunkautena eläinten laidunnuksen yhteydessä laitumelle jäävää lantaa.

Esimerkiksi työteknisistä syistä tehtävästä lannan varastoinnista aumassa on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Lannan levitys

Pellon pintaan levitetty lanta ja orgaaniset lannoitevalmisteet on muokattava maahan vuorokauden sisällä levityksestä, lukuun ottamatta levitystä kasvustoon letkulevittimellä tai hajalevityksenä.

Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen pellolle on kielletty marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Lannan levittämisen kieltoajasta voidaan kuitenkin poiketa marraskuun loppuun asti tilanteissa, joissa lantaa ei ole voitu hyödyntää lannoitteena pellolla kasvukauden aikana poikkeuksellisen sääolosuhteen vuoksi. Poikkeuksellisena sääolosuhteena pidetään tilannetta, jossa pitkään jatkuneiden runsaiden sateiden ja vähäisen haihdunnan vuoksi pellon märkyys on estänyt lannan syyslevityksen viimeistään lokakuussa. Poikkeustilanteessa tapahtuvasta lannan levittämisestä on tehtävä ilmoitus ympäristölautakunnalle. Ympäristölautakunta voi tarvittaessa antaa asiasta ympäristönsuojelulain 175 §:n mukaisia määräyksiä.

Lannan levitys pohjavesialueille

Pohjavesialueilla kuivalannan ja lietteen käyttöä lannoitteena on rajoitettu. Pääsääntöisesti pohjavesialueelle ei saa levittää kuivalantaa, lietelantaa, virtsaa, puristenestettä tai pesuvesiä. Varsinaisen pohjaveden muodostumisalueen ja pohjavesialueen ulkorajan väliselle vyöhykkeelle voidaan levittää kuivalantaa edellyttäen, että levitys tapahtuu perustettavaa kasvustoa varten keväällä, lanta mullataan välittömästi ja kerralla käytettävä lantamäärä  ei ylitä kasvin yhden kasvukauden aikana tarvitsemaa typpilannoitusmäärää.

Salonmäen ja  Koskenkorvan pohjavesialueille on maaperätutkimusten perusteella määritelty lietelannan levityskieltoalueet, jotka on vahvistettu Ilmajoen kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmassa.