Hyppää sisältöön

Rekisteröintimenettely

Rekisteröitäviä toimintoja ovat ympäristönsuojelulain polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitokset, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat, asfalttiasemat, kemialliset pesulat ja orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat sekä kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat.

Rekisteröinti-ilmoitus tehdään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.