Hyppää sisältöön

Musiikin perusopinnot

Musiikkiopiston opinnot muodostuvat perusopinnoista (entinen musiikkikoulutaso) ja syventävistä opinnoista (entinen musiikkiopistotaso).

Musiikkiopistoon hakeminen ei edellytä aikaisempia opintoja tai soittotaitoa. Tavallisin aloitusikä on 6-9-vuotiaana. Pääsykokeet musiikin perusopintoihin ovat toukokuun loppupuolella. Pääsykokeisiin ilmoittautumisen tarkempi aika ilmoitetaan Ilmajoki-lehdessä toukokuun alkupuolella, sekä kotisivumme ajankohtaisissa uutisissa. Vapautuvia oppilaspaikkoja täydennetään myös lukuvuoden aikana. Pääsykokeen lisäksi oppilaspaikan saantiin vaikuttaa myös kussakin soittimessa vapautuvat oppilaspaikat. Kannattaa miettiä 1-2 vaihtoehtoista soitinta ensisijaisen soittimen lisäksi.

Soittimissa perusopintojen opintokokonaisuudet ovat 1, 2 ja 3, joiden jokaisen lopuksi annetaan soivat näytteet. Laulussa on opintokokonaisuudet 1 ja 2.

Perusopintoihin kuuluvat musiikin hahmotusaineet; musiikin perusteet 1–3 sekä musiikkitieto. Hahmotusaineiden opiskelu alkaa pääsääntöisesti sinä vuonna, kun oppilas täyttää 11 vuotta. Yhteismusisointi sisältyy opintoihin koko opiskeluajan siitä lähtien, kun oppilaalla on siihen riittävät valmiudet. Yhteismusisointia harjoitetaan orkestereissa, kamarimusiikkiyhtyeissä, bändeissä tai säestystehtävissä.

Opetus käsittää yhden 30 minuutin oppitunnin viikossa. Opintokokonaisuuden 2 tehneillä oppitunnin pituus on 40 minuuttia. Valmennusoppilaiden opetusaika on 15 minuuttia.

Ensimmäinen vuosi on kaikille oppilaille koevuosi, jonka aikana useimmiten selviää valmius tehokkaaseen musiikinopiskeluun. Opiskelu edellyttää säännöllistä kotiharjoittelua. Tavoitteena on, että oppilas voi suorittaa musiikin perusopinnot 8 vuodessa.

Säännöllinen esiintyminen on tärkeä osa musiikinopiskelua. Vähintään kaksi kertaa vuodessa tehtävien esiintymisharjoituksien tavoitteena on kehittyä musiikin esittämisessä. Esiintymistä ja musiikin kuuntelua harjoitetaan oppilasmatineoissa ja -konserteissa, sekä mahdollisissa muissa tilaisuuksissa.

Oppilaan opintokirjaan merkitään suoritetut opintokokonaisuudet, opettajan arvio opinnoista lukukausittain sekä osallistuminen yhteismusisointiin.

Perusopintojen todistuksen saamiseksi vaaditaan hyväksyttävästi suoritetut pääaineen, musiikin perusteiden ja yleisen musiikkitiedon opintokokonaisuudet, sekä osallistuminen yhteismusisointiin.

Aikuisoppilaille on musiikkikoulussa ns. Aikuisosasto, jossa on myös mahdollisuus opiskella musiikkikoulun aineita.

Solistiset opetusaineet

Voit opiskella seuraavia instrumentteja: piano, viulu, alttoviulu, sello, kitara, huilu klarinetti, saksofoni, trumpetti, kornetti, baritonitorvi, käyrätorvi, pasuuna, tuuba, harmonikka, sähkökitara, sähköbasso, rummut (10-12-vuotiaana) sekä yksinlaulu/(vähintään 16-vuotiaana). Urkujen soiton opiskelu voidaan aloittaan oppilaan edettyä vähintään kaksi opintokokonaisuutta pianonsoitossa.

Sivuainetta voi anoa suoritettuaan kaksi opintokokonaisuutta pääinstrumentista.

Vuokrasoittimet

Oppilaitoksella on rajoitetusti vuokrattavia soittimia, joita voi kysyä opintojen alkaessa. Vuokrasoittimet on tarkoitettu opintojen alkuvaiheisiin, joiden jälkeen tulee hankkia oma soitin.

Musiikkiopisto

Könnintie 34 C
60800 Ilmajoki

Yhteystiedot

Keskimäki Anne

johtava musiikin opettaja / musiikkiopisto

Somekanavat

Facebook