Hyppää sisältöön

Musiikkileikkikoulu

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteet ovat musiikin perukäsitteiden (rytmiikka, säveltasot, musiikin muoto, sointiväri, melodia, dynamiikka jne.) kokeminen, hahmottaminen ja tuottaminen. Musiikin rakkauden herättäminen ja hyvän pohjan luominen myöhemmälle musiikin harrastamiselle. Lapsen omista lähtökohdista, tavoitteellisesti tasolta toiselle etenevän opetuksen antaminen.

Keskeiset sisällöt ja toimintatavat ovat taiteiden välinen integrointi (mm kirjallisuus, kuvataide, tanssi ja draama) Musiikillista muistia ja –valmiuksia kehitetään laulun, soiton, kuuntelun ja liikkumisen sekä leikin keinoin.

Monipuoliset toimintatavat tukevat lapsen kokonaisvaltaista kehitystä.
Oppitunnin kesto on 30-45 minuuttia ryhmästä riippuen kerran viikossa.

Musiikkileikkikoulun ryhmät

Vauva- ja taaperoryhmät 6kk–2-vuotta

Vanhemman kanssa yhdessä laululeikkejä, köröttelyleikkejä, loruilua, musiikkiliikuntaa, rytmisoittimilla soittoa.

Musiikkileikkiryhmät 3–5-vuotta

Oppilaat ovat ryhmissä ikävuosittain ilman vanhempia. Leikkiryhmään voi ilmoittautua sinä vuonna kun lapsi täyttää tai on täyttänyt 3 vuotta. Musiikkileikkiryhmissä loruillaan, lauletaan, soitetaan rytmisoittimia, leikitään musiikkiliikuntaleikkejä ja on lisäksi musiikkia ja kuvataidetta yhdistettynä (esim. musiikkimaalausta).

Esikoululaisten soitinryhmät

Esikouluvuonna valitaan soitinryhmä. Ryhmävaihtoehtoina ovat Soitinkaruselli (kokeillaan useampia soittimia, kuten kantele, ukulele, viulu, rytmisoittimet) , Viulumuskari (soittimena viulu), Kantele- ukulelemuskari (soittimina kantele ja ukulele. Syyskausi toista, kevät toista), Bändimuskari (soittimina kokeillaan nokkahuilua, rumpuja, laattasoittimia) Ryhmissä opetellaan soittimien soiton alkeita, nuotin- ja rytminluvun alkeita sekä tehdään erilaisia musiikkitehtäviä muun muskaritoiminnan ohessa.

Koululaisten soitinvalmennus

Ryhmät koostuvat pääosin soitinmuskarin käyneistä lapsista. Soittimena yleensä sama soitin, mikä jo valittu soitinmuskarissa. Myös oppilaat, jotka haluavat aloittaa kouluikäisenä ryhmäsoiton, ovat tervetulleita muskarin soitinryhmiin. Valmennukseen voi osallistua 3ensimmäisen kouluvuoden ajan. Pienryhmissä jatketaan tavoitteellista yhteismusisoinnin ja nuotinluvun opiskelua, laulamista sekä monipuolisia musiikkitehtäviä.

Uusien muskarilaisten ilmoittautuminen toukokuussa musiikkiopistolla (Ilmajoki-lehdessä ilmoitetun ja opiston nettisivuille ilmoitetun ajankohdan mukaan). Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja ne toteutuvat, mikäli osallistujia on tarvittava määrä. 

 

Musiikkiopisto

Könnintie 34 C
60800 Ilmajoki

Yhteystiedot

Keskimäki Anne

johtava musiikin opettaja / musiikkiopisto

Somekanavat

Facebook