Hyppää sisältöön
nuoria seppälän nuorisotalolla

Mitä on etsivä nuorisotyö?

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa ja ohjata alle 29- vuotiaita nuoria tarvitsemiinsa palveluihin ja muun tuen piiriin. Etsivä nuorisotyö auttaa nuoria esimerkiksi opiskelu- ja työpaikkojen haussa ja pyrkii edistämään nuorten elämänhallintaa sekä omien asioiden hoitamista. Etsivä nuorisotyö toimii tukena tilanteissa, joissa nuori ei itse tiedä miten toimia, tai ei elämäntilanteensa vuoksi kykene yksin toimimaan arkisten asioidensa hoitamiseksi. Etsivä nuorisotyö on läsnä nuorten keskuudessa ja tarjoaa mahdollisuuden luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivän nuorisotyön palveluihin osallistuminen on nuorelle vapaaehtoista ja maksutonta. Työtä tehdään nuoren näköisesti ja nuoren ehdoilla.

Miten hakeutua?

Etsivä nuorisotyö perustuu ensisijaisesti nuoren suostumukseen ja hänen itsensä antamiin tietoihin ja arvioon omasta tilanteestaan. Nuori itse, hänen ystävät tai lähipiiri tai jokin viranomaistaho voi ottaa yhteyttä etsivään nuorisotyöhön nuoren suostumuksella. Nuoren ja alle 18-vuotiaan nuoren huoltajan on oltava tietoinen tietojen luovuttamisesta etsivälle nuorisotyölle. Koulut, oppilaitokset ja puolustusvoimat ovat velvollisia ilmoittamaan keskeyttäneiden nuorten yhteystiedot etsivään nuorisotyöhön oman harkintansa mukaan.

Lue lisää etsivästä nuorisotyöstä: