Hyppää sisältöön
nuoria seppälän nuorisotalolla

Mikä on Starttipaja?

Seppälän nuorisotalon tiloissa toimii myös 16–28-vuotiaille suunnattu Ilmajoen Starttipaja, eli Spaja.

Starttipaja on osa kunnan nuorisopalveluita. Toimintaan osallistumisen perusteena voi olla mm. työttömyys, ammatillisen koulutuksen puuttuminen, opiskeluiden keskeytyminen tai sen uhka tai esimerkiksi pitkä sairasloma.

Paja tekee runsaasti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja nuoret ohjautuvatkin palveluun mm. aikuissosiaalityön, etsivän nuorisotyön ja TE-palveluiden kautta. Aivan yhtä hyvin yhteyttä voi ottaa myös toiminnasta kiinnostunut nuori itse tai hänen läheisensä.

Pajan toiminta on vahvasti tavoitteellista ja tulevaisuusmyönteistä. Saat apua tulevaisuuden suunnitelmien selvittämiseen sekä toteuttamiseen. Tekemisen ja kokemusten kautta pyritään selkeyttämään omat mielenkiinnon kohtaat ja löytää oma polku itselle mielekkääseen tulevaisuuteen.

Pajalla voit olla oma itsesi, löydät ikäistäsi seuraa sekä rytmiä ja rutiinia päiviin.

Mitä Starttipajalla tehdään?

Tavoitteellista ja säännöllistä toimintaa. Nuori laatii yhdessä yksilövalmentajan kanssa henkilökohtaisen pajasuunnitelman, jonka kesto vaihtelee kuukaudesta muutamaan kuukauteen.

Yksilöohjaus voi suuntautua esimerkiksi koulutukseen ja työnhakuun tai vaikka asunto- ja toimeentuloasioihin, myös koulutehtävien tekeminen ja kokeisiin lukeminen on täysin mahdollista. Starttipaja on aktiivinen ja toiminnallinen paja, jolloin yksilövalmennuksen rinnalla arkeen kuuluu päivittäin ryhmätoiminta, johon sisältyy mm. viikottaista liikuntaa, rentoutumista, ruuanlaittoa, kädentaitoja, tuunausta, tutustumiskäyntejä sekä keskusteluryhmiä. Yksilö- ja ryhmäohjauksessa tavoitellaan oman polun löytymistä ja henkilökohtaisten tavoitteiden ja suunnitelmien eteenpäin viemistä. Yleisenä tavoitteena on nuoren työ-ja toimintakyvyn vahvistaminen opintoihin ja työelämään. Lisäksi paja auttaa kiinnittymään myös muihin häntä tukeviin palveluihin.

Milloin Starttipajalla on toimintaa?

Pajalla on käytössä lukujärjestys, josta tiedät mitä milloinkin tehdään. Toimintaa on maanantaista keskiviikkoon 2-vuorossa. Vuorot toteutuvat klo 9–12 ja 12–15.

Lukujärjestyksestä nuoret näkevät tulevien viikkojen toimintaa, joka yhdistyy saumattomasti kunkin omassa pajasopimuksessa sovittuihin pajapäiviin ja-aikoihin.

Tekemisen lomassa pohditaan tulevaisuutta ja mietitään jatkosuunnitelmia.

Suunnitelmien selkiydyttyä, tapahtuu siirtyminen eteenpäin lempeästi ja nuoren kanssa pidetään yhteyttä pajajakson loppumisen jälkeenkin, kunnes kiinnittyminen esim. kouluun tai töihin on tapahtunut.

Yhteystiedot

Aho-Mantila Jenna

yksilövalmentaja, starttipajaohjaaja