Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityö tarjoaa täysi-ikäisille ilmajokisille sosiaalityön palveluita. Aikuissosiaalityössä tehdään suunnitelmallista, tavoitteellista, pitkäjänteistä ja moniammatillista työtä. Asiakkuus aikuissosiaalityössä ei edellytä toimeentulotuen tarvetta.

Tavoitteena on taloudellisen ja/tai sosiaalisen tuen ja palvelun tarpeessa olevien asiakkaiden kokonaisvaltaisen kuntoutumisen ja elämäntilanteen edistäminen.

Sosiaalityöntekijään tai sosiaaliohjaajaan voi ottaa yhteyttä, jos sinä tai läheisesi tarvitsette ohjausta, neuvontaa tai tukea:

 • arkielämän hallintaan ja suunnitteluun
 • taloudellisen tilanteen selvittämiseen
 • sosiaaliturvan ja palveluiden hakemiseen
 • työttömyyteen liittyviin jatkosuunnitelmiin
 • asumiseen liittyvien ongelmien selvittämiseen
 • mielenterveyden aiheuttamiin arjen haasteisiin
 • päihde- ja muiden riippuvuusongelmien palveluiden piiriin hakeutumiseen
 • kriisitilanteiden selvittämiseen, esimerkiksi ero, häätö tai velkaantuminen

Aikuissosiaalityön puoleen voit myös kääntyä, jos haluat hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea.

Aikuissosiaalityössä tehdään tarvittaessa palvelutarpeen arviointi, jonka perusteella päätetään sosiaalihuollon asiakkuuden alkamisesta. Yhteydenoton palvelutarpeen arvioimiseksi voi tehdä joko suullisesti tai kirjallisesti (Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä).

Palvelutarpeen arviointi sisältää:

 • 3-5 tapaamista, joista 1 kotikäynti
 • moniammatillinen yhteistyö asiakkaan tarpeellisten toimijoiden kanssa
 • kirjallinen yhteenveto, johon kirjataan sekä asiakkaan että työntekijän näkemys palvelutarpeesta sekä jatkosuunnitelma
  Arviointi tehdään 3kk aikana yhteydenotosta.

Sosiaalitoimisto

Ilkantie 18 (1. kerros)
60800 Ilmajoki

ma-pe klo 9-15

Virka-ajan ulkopuolella kiireellisissä asioissa palvelee Etelä-Pohjanmaan Sosiaali- ja kriisipäivystyskeskus

Yhteystiedot

Kallio Wilma

sosiaalityöntekijä, aikuissosiaalityö, yli 30-vuotiaat

kunnantalo 2. kerros,   soittoaika ma-to 10-11
etunimi.sukunimi@hyvaep.fi

Tuokkola Tiina

sosiaaliohjaaja, aikuissosiaalityö, alle 30-vuotiaat

kunnantalo 2. kerros, soittoaika ma-to 10-11
etunimi.sukunimi@hyvaep.fi

Sosiaalipalveluiden ajankohtaiset

Sosiaalipalvelut18.1.2023
Koulutuksen aikana sinulla on mahdollisuus miettiä omaa halukkuutta ja valmiutta ryhtyä tukiperheeksi.
Sosiaalipalvelut15.12.2022
Numerot astuvat voimaan 20.12., jolloin vanhat numerot myös poistuvat käytöstä.