Mielenterveys

Ilmajokisille mielenterveyspalvelut tuottaa

Ilmajoen terveyskeskuksen mielenterveys- ja päihdeyksikössä työskentelee psykiatrisia sairaanhoitajia, joille voi varata ajan suoraan ilman lääkärin lähetettä.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tukipiste Kotirappu

Kotirappu on tukipiste aikuisille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Kotirapusta saat apua tavallisen arjen keskellä mieltäsi askarruttaviin asioihin sekä toimintoihin. Kotirapussa asiointi ei vaadi lähetettä lääkäriltä tai muulta taholta.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut

Asumispalveluja ovat tuettu asuminen, palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen.

Tuettu asuminen on kuntoutujan säännöllistä ja suunnitelmallista kuntoutusta, joka toteutuu kotiin annettavana palveluna.  Tavoitteena on tukea ja mahdollistaa kuntoutujan itsenäinen asuminen.

Palveluasuminen on yhteisöllistä asumista ryhmäasunnossa tai kuntoutusmetodin mukaan myös tavallista palveluasumista itsenäisessä asunnossa. Kuntoutujalla on mahdollisuus osallistua päivätoimintaan.

Tehostettu palveluasuminen on yhteisöllistä asumista ryhmäasunnossa, jossa henkilöstö on paikalla ympäri vuorokauden. Kuntoutujaa avustetaan  päivittäisissä toiminnoissa, kuten henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisessa, ruokailun järjestämisessä, siivouksessa ja pyykinpesussa sekä lääkärin ohjeiden mukaisessa lääkehoidossa. Lisäksi harjoitellaan itsenäistä päätöksentekoa, raha-asioiden hoitoa, mielekästä vapaa-ajan viettoa ja sosiaalista kanssakäymistä. Tavoitteena on vastuullinen ja toisia ihmisiä huomioiva eläminen yhteiskunnassa

Asumispalvelujen tarvetta kartoitetaan yhdessä kuntoutujan ja hänen lähipiirinsä sekä hoitavan tahon kanssa.

Ilmajoella mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta.

Asumispalveluista voi kysyä lisää aikuissosiaalityön työntekijöiltä.

 

Ilmajoen terveyskeskus

Pappilantie 2
60800 Ilmajoki