Työllisyyspalvelut

Ilmajoen kunnan työllisyyspalvelut tukee pitkään työtä hakeneiden kuntalaisten työllistymistä ja työelämäosallisuutta sekä yritysyhteistyötä.

Työnhakijana saat ohjausta ja valmennusta työnhakuun sekä etenemiseen kohti työllistymistä tai koulutusta. Työelämään johtava polku voi sisältää tarpeidesi mukaan erilaisia jaksoja työkokeilussa, koulutuksessa ja tuetussa työssä.

Työnantajille työllisyyspalvelut tarjoaa räätälöityä, toimialakohtaista asiantuntijuutta henkilöstön rekrytointiin ja työllistämisen tukitoimenpiteiden hyödyntämiseen.

Työllisyyden kuntakokeilu 1.3.2021–30.6.2023

Mikä kuntakokeilu on?

Työllisyyden kuntakokeilu liittyy hallituksen tavoitteisiin nostaa työllisyysastetta. Työllisyyden edistämisen vastuu ja siihen liittyvä toimivalta siirtyy TE-toimistoilta osittain työllisyyskokeilussa mukana olevien kuntien tehtäväksi.

Mikä on työllisyyden kuntakokeilun tarkoitus?

Kuntakokeilun tarkoituksena on vahvistaa kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjinä. Kunnat vastaavat työnhakijoiden palveluprosessista ja työllisyyttä edistävien palvelujen tarjoamisesta. Tavoitteena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille.

Kokeiluissa asiakaslähtöisyyttä tehostetaan integroimalla työllisyys-, koulutus- sekä sosiaali- ja terveyspalvelut entistä tiiviimmin yhteen. Palvelumallia ei rajata tiukasti, vaan kunnat voivat kehittää palveluja oman alueen työnhakijoiden ja työnantajien tarpeista käsin.

Kuntakokeilussa siirretään määräajaksi 1.3.2021-30.6.2023 julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen järjestämisvastuu kuntakokeilukunnille. Ilmajoen kunta ja Seinäjoen kaupunki ovat tehneet sopimuksen työllisyyden kuntakokeilun toimeenpanosta ja toteuttamisen tavasta.

Seinäjoen kaupunki toimii työllisyyskokeilun hallinnoijana ja vastaa kokeilun tuottamista keskitetyistä palveluista, yleisjohtamisesta sekä yhteydenpidosta ELY -keskukseen, Keha -keskukseen ja TE-toimistoon sekä valtakunnalliseen kokeilukumppanien verkostoon.

Ilmajoen toimipiste sijaitsee kunnantalolla, Ilkantie 18, Ilmajoki  ja omavalmentajina hankkeessa ovat Maria Anttila ja Tuuli Kurkimäki.

Anttila Maria

omavalmentaja

Työllisyyspalvelut

Ilkantie 18 (2. kerros)
60800 Ilmajoki

Pakka Virpi

työllisyyskoordinaattori

Salli Aki

työsuunnittelija, pajaohjaaja

Ilmajoen kuntakokeilun toimisto

Ilkantie 18 (2. kerros)
60800 Ilmajoki

ma–pe 9–15

Anttila Maria

omavalmentaja

Sosiaalipalveluiden ajankohtaiset

Ajankohtaiset7.10.2021
Tervetuloa seuraamaan livestriimiä 13.10. klo 17-18.
Ajankohtaiset24.9.2021
Koordinaattori palvelee kunnassa asuvia maahanmuuttajia ja heidän perheenjäseniään.
Ajankohtaiset1.7.2021
Asiointireitit täydentävät julkisen liikenteen palvelua kunnan alueella.