EtusivuHyvinvointi ja soteAsiakkaan oikeudet
läppäri

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus saada sosiaalihuollon toteuttajalta laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata sekä että hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan. Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on otettava huomioon asiakkaan toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet sekä hänen äidinkielensä ja kulttuuritaustansa.

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies Anne Viita (sij. 1.12.2021 alkaen)
puh. 040 830 2020

puhelinajat:
ti klo 12-13
ke klo 8.30-10

Puhelinaikojen ulkopuolella numeroon voi jättää soittopyynnön!

sosiaaliasiamies@seamk.fi

Sosiaaliasiamies neuvoo asiakkaita sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, kuten

  • avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja toimii muutoinkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa
  • toimii sosiaalihuollon henkilöstön ja asiakkaan välillä sovittelijana
  • sosiaaliasiamiehen tehtäviin ei kuulu ryhtyä valitusasiassa avustajaksi.

Sähköinen asiointi

Muistutusmenettelylomake