Kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on tilapäistä, ennaltaehkäisevää ja maksullista apua ja tukea Ilmajoella asuville lapsiperheille. Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Toiminnan tavoite on tukea ja auttaa vanhempia perheen arjen sujumisessa.

Lapsiperheiden kotipalvelu on perheen kanssa yhdessä tekemistä sekä käytännön apua. Käytännön avun lisäksi lapsiperheiden kotipalvelu voi olla arjen jakamista vanhempien kanssa keskustellen, kuunnellen ja opastaen.

Perheen ottaessa yhteyttä arvioidaan palvelun tarve. Kotipalvelua myönnetään yksilöllisen tarpeen ja käytettävissä olevien resurssien perusteella mm. seuraavien kriteerien perusteella.

  • vaikea äkillinen elämäntilanteen muutos tai kriisi
  • vaikea elämäntilanne
  • vanhemman toimintakyvyn alentuminen
  • yhtäkkinen vanhemman väsymys ja uupumus

Asiakas voi tilata kotipalvelua suoraan lapsiperheiden kotipalvelusta tai ottamalla yhteyttä sosiaaliohjaajaan tai sosiaalityöntekijöihin.

Lapsiperheiden kotipalvelusta peritään maksut seuraavasti:

  • 0–2 tuntia kestävä käynti 15 €
  • 2–5 tuntia kestävä käynti 20 €
  • yli 5 tuntia kestävä käynti 30 €

Asiakasmaksuihin voi hakea maksun alennusta tai vapautusta ottamalla  yhteyttä sosiaalitoimeen.

Sosiaalitoimisto

ma-pe klo 9-15

Ilkantie 18 (1. kerros)
60800 Ilmajoki

etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi

Yhteystiedot

Haapamäki Katri

lapsiperheiden kotipalvelu

Niemi Satu

lapsiperheiden kotipalvelu

Sähköinen asiointi

Kotipalveluhakemus

Sosiaalipalveluiden ajankohtaiset

Sosiaalipalvelut18.1.2023
Koulutuksen aikana sinulla on mahdollisuus miettiä omaa halukkuutta ja valmiutta ryhtyä tukiperheeksi.
Sosiaalipalvelut15.12.2022
Numerot astuvat voimaan 20.12., jolloin vanhat numerot myös poistuvat käytöstä.