Perheohjaus

Perheohjausta voidaan myöntää sekä sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna, että lastensuojelulain avohuollon tukitoimena. Perheohjaus on asiakkaille maksutonta.

Perheohjauksella pyritään edistämään perheen hyvinvointia ja tukemaan perhettä itsenäiseen toimimiseen. Tavoitteena on löytää yhdessä perheen kanssa keinoja arjen haasteisiin sekä tukea vanhempia kasvatustyössä. Työskentely perustuu perheen kanssa yhdessä tehtyyn suunnitelmaan ja tavoitteisiin, joissa lähtökohtana ovat perheen voimavarat sekä vahvuudet. Perheohjaus voi sisältä yhteistyötä perheen verkostojen kanssa.

Kuka voi hakea ja miten?

  • Ilmajokinen perhe, jossa on vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi tai nuori.
  • Perhe voi olla itse yhteydessä kunnan sosiaalitoimeen tai yhteydenotto voi tulla perheen verkoston kautta (esim. neuvola, varhaiskasvatus, koulu, hoito- ja kuntoutustahot)

Millaisissa tilanteissa perheohjaus voi olla tarpeen?

  • Vanhemmuuteen liittyvät haasteet tai arjen toimimattomuus esim. lapsen uhmaikä, epävarmuus vanhempana, nuori ei asetu vanhempien asettamiin rajoihin, yhteisten pelisääntöjen uupuminen, koulunkäynnin haasteet
  • Perheen sisäisen vuorovaikutuksen haasteet
  • Perheiden kriisivaiheet esim. avioero, sairastuminen, kuolema, elämäntilanteen äkillinen muutos
  • Perheen omat voimavarat ovat kadoksissa

Mitä tapaamisilla tehdään?

  • Lapsen tai nuoren ja hänen vanhempien tukemista yhdessä tai erikseen
  • Ohjauksen, neuvonnan ja yhdessä tekemisen kautta pyritään löytämään toimivampaa arjen hallintaa
  • Opetellaan uusia taitoja sekä pärjäämistä haastavissa tilanteissa
  • Perheohjausta tehdään perheen kotona sekä perheen muissa toimintaympäristöissä. Perheohjaukseen on käytössä myös omat kodinomaiset tilat, jota voidaan hyödyntää sopimuksen mukaan.

Sosiaalitoimisto

ma-pe klo 9-15

Ilkantie 18 (1. kerros)
60800 Ilmajoki

etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi

soittoaika ma-to klo 10-11

Yhteystiedot

Ikkelä-Koski Marja

varhaiskasvatuksen opettaja

Kuutti Mari

sosiaaliohjaaja

Typpö Hanna-Maria

vs. sosiaalityöntekijä

Lammi Susanna

johtava sosiaalityöntekijä lastensuojelu ja lapsiperheiden palvelut

etunimi.sukunimi@hyvaep.fi

Sosiaalipalveluiden ajankohtaiset

Sosiaalipalvelut18.1.2023
Koulutuksen aikana sinulla on mahdollisuus miettiä omaa halukkuutta ja valmiutta ryhtyä tukiperheeksi.
Sosiaalipalvelut15.12.2022
Numerot astuvat voimaan 20.12., jolloin vanhat numerot myös poistuvat käytöstä.