Äitiyden selvittäminen ja vahvistaminen

Äitiyslaki astui voimaan huhtikuussa 2019. Sen mukaan lapsella voi olla kaksi äitiä lapsen syntymästä lähtien. Lapsen äiti on se, joka on synnyttänyt lapsen.
Synnyttäneen äidin naispuolisesta kumppanista (avioliitto, rekisteröity parisuhde tai avoliitto) ei tule automaattisesti lapsen vanhempaa lapsen syntyessä. Lapselle voidaan vahvistaa toinen vanhempi, kun pari on hankkinut lapsen yhdessä hedelmöityshoidon avulla, mihin kumpikin on antanut suostumuksensa.

Äitiys voidaan tunnustaa, jos raskaus on alkanut 1.4.2019 jälkeen hedelmöityshoidolla tuntemattoman luovuttajan sukusoluilla ja vanhemmilla on esittää asiasta hoitosuostumus ja hedelmöityshoitotodistus. Äitiyden vahvistamisen edellytyksenä on, ettei lapsen isyyttä ole todettu eikä sitä voida todeta tai vahvistaa.

Äitiyden tunnustaminen ennen lapsen syntymää neuvolassa

Äitiys voidaan tunnustaa neuvolassa jo raskauden aikana, jos kaksi naista on hakenut yhdessä hedelmöityshoitoa 1.4.2019 jälkeen ja lapsi on syntynyt hoidon tuloksena.

Vanhemmat asioivat yhtä aikaa neuvolassa terveydenhoitajan kanssa sovitulla ajalla. Tunnustaminen edellyttää hedelmöityshoitotodistusta, josta ilmenee, että siittiöt luovuttanut mies ei ole asettanut rajoituksia sukusolujen käytölle, eikä ole antanut suostumusta isyyden vahvistamiseen. Lisäksi vanhempien tulee esittää hoitosuostumuslomake ja voimassaolevat henkilöllisyystodistukset.

Äitiytensä neuvolassa tunnustaneesta tulee lapsen virallinen huoltaja lapsen synnyttäneen äidin ohella automaattisesti äitiyden vahvistamisen yhteydessä eikä erillistä asiakirjaa yhteishuollosta tarvita.

Ennen lapsen syntymää tunnustettu äitiys on mahdollista peruuttaa 30 päivän kuluessa lapsen syntymästä. Muutoin lapsen synnyttäneen äidin kotikunnan lastenvalvoja huolehtii tunnustamisasiakirjojen lähettämisestä maistraattiin 30 päivän jälkeen. Jos lapsen äitiyttä ei ole tunnustettu raskauden aikana, lastenvalvoja huolehtii äitiyden selvittämisestä lapsen syntymän jälkeen.

Äitiyden selvittäminen lapsen syntymän jälkeen lastenvalvojan luona

Jos lapsen äiti ei ole lapsen syntymähetkellä avioliitossa miehen kanssa, maistraatti ilmoittaa avioliiton ulkopuolella syntyneestä lapsesta lapsen äidin kotikunnan lastenvalvojalle. Jos lapsen äitiyttä ei ole tunnustettu ennakollisesti raskausaikana, lähettää lastenvalvoja lapsen synnyttäneelle äidille yhteydenotto- ja ajanvarauspyynnön isyyden/äitiyden selvittämiseksi.

Äitiyden selvittäminen edellyttää kummankin vanhemman henkilökohtaista asiointia lastenvalvojalla. Pääsääntöisesti vanhemmat asioivat yhtä aikaa lastenvalvojalla, mutta selvittämisen voi panna vireille myös joku asianosaisista yksin. Vanhempien tulee esittää asioinnilla hedelmöityshoitotodistus, josta ilmenee, että siittiöt luovuttanut mies ei ole asettanut rajoituksia sukusolujen käytölle, eikä ole antanut suostumusta isyyden vahvistamiseen. Lisäksi vanhempien tulee esittää hoitosuostumuslomake ja voimassaolevat henkilöllisyystodistukset.

Lastenvalvoja lähettää valmiit äitiyden tunnustamista ja selvittämistä koskevat asiakirjat maistraattiin, joka vahvistaa äitiyden ja lähettää päätöksen suoraan vanhemmille. Lapsen syntymän jälkeisen äitiyden tunnustamisen yhteydessä vanhemmat voivat allekirjoittaa myös sopimuksen lapsen yhteishuoltajuudesta. Lastenvalvoja vahvistaa sopimuksen äitiyden vahvistamisen jälkeen.

Äitiyden vahvistamisen oikeusvaikutukset

Äitiyden vahvistamisen myötä lapsen ja äitiytensä tunnustaneen välille syntyy oikeudellisesti pätevä sukulaisuussuhde.

Äitiyden vahvistumisen jälkeen lapselle on mahdollista antaa kumman tahansa äidin tai heidän yhteinen sukunimi. Lapsella on äitiyden vahvistamisen jälkeen oikeus saada elatusta molemmilta vanhemmiltaan. Lisäksi lapsi saa perintöoikeuden vanhempiinsa. Jos vanhempi kuolee lapsen ollessa alaikäinen, on lapsella oikeus perhe-eläkkeeseen. Lapselle syntyy oikeus pitää yhteyttä ja tavata sitä vanhempaansa, jonka luona hän ei asu.

Sosiaalitoimisto

Ilkantie 18 (1. kerros)
60800 Ilmajoki

Sosiaalipalveluiden ajankohtaiset

Sosiaalipalvelut18.1.2023
Koulutuksen aikana sinulla on mahdollisuus miettiä omaa halukkuutta ja valmiutta ryhtyä tukiperheeksi.
Sosiaalipalvelut15.12.2022
Numerot astuvat voimaan 20.12., jolloin vanhat numerot myös poistuvat käytöstä.