Isyyden selvittäminen ja vahvistaminen

Kun lapsen vanhemmat eivät ole avioliitossa keskenään lapsen syntyessä, vahvistetaan lapsen isyys tunnustamalla. Isyyden vahvistamisen myötä lapsen ja isän välille syntyy oikeudellisesti pätevä sukulaisuussuhde.

Isyyden vahvistaminen ennen lapsen syntymää neuvolassa

Isyyden tunnustaminen on mahdollista tehdä ennen lapsen syntymää äitiysneuvolassa, kun lapsen isyys on selvä.
Vanhemmat asioivat yhtä aikaa neuvolassa terveydenhoitajan kanssa sovitulla ajalla. Vanhempien tulee esittää voimassaolevat henkilöllisyystodistukset.
Isyytensä neuvolassa tunnustaneesta tulee lapsen virallinen huoltaja lapsen äidin ohella automaattisesti isyyden vahvistamisen yhteydessä eikä erillistä asiakirjaa yhteishuollosta tarvita.

Äitiys- ja perheneuvolat

Lapsen äidin kotikunnan lastenvalvoja huolehtii tunnustamisasiakirjojen lähettämisestä maistraattiin. Jos lapsen isyyttä ei ole tunnustettu raskauden aikana, lastenvalvoja huolehtii isyyden selvittämisestä lapsen syntymän jälkeen. Maistraatti hyväksyy isyyden tunnustamisen.

Ennen lapsen syntymää tunnustettu isyys on mahdollista peruuttaa 30 päivän kuluessa lapsen syntymästä. Muutoin lapsen äidin kotikunnan lastenvalvoja huolehtii tunnustamisasiakirjojen lähettämisestä maistraattiin 30 päivän jälkeen. Jos lapsen isyyttä ei ole tunnustettu raskauden aikana, lastenvalvoja huolehtii isyyden selvittämisestä lapsen syntymän jälkeen.

Isyyden selvittäminen lapsen syntymän jälkeen lastenvalvojan luona

Jos lapsen äiti ei ole lapsen syntymähetkellä avioliitossa miehen kanssa, maistraatti ilmoittaa avioliiton ulkopuolella syntyneestä lapsesta lapsen äidin kotikunnan lastenvalvojalle.

Jos lapsen isyyttä ei ole tunnustettu raskausaikana, lähettää lastenvalvoja lapsen synnyttäneelle äidille yhteydenotto- ja ajanvarauspyynnön isyyden selvittämiseksi. Isyyden selvittäminen edellyttää kummankin vanhemman henkilökohtaista asiointia lastenvalvojalla. Vanhempien tulee esittää voimassaolevat henkilöllisyystodistukset. Pääsääntöisesti vanhemmat asioivat yhtä aikaa lastenvalvojalla, mutta selvittämisen voi panna vireille myös joku asianosaisista yksin.

Lastenvalvoja lähettää valmiit isyyden tunnustamista ja selvittämistä koskevat asiakirjat maistraattiin, joka vahvistaa lapsen isyyden ja lähettää päätöksen suoraan vanhemmille. Lapsen syntymän jälkeisen isyyden tunnustamisen yhteydessä vanhemmat voivat allekirjoittaa myös sopimuksen lapsen yhteishuoltajuudesta. Lastenvalvoja vahvistaa sopimuksen isyyden vahvistamisen jälkeen.

Oikeusgeneettinen isyystutkimus (DNA-tutkimus)

Isyyden selvittämiseksi tehdään oikeusgeneettinen isyystutkimus (DNA-tutkimus). Posken sisäpinnasta otettavan sivelynäytteen ottavat vanhemmat itseltään ja lapselta lastenvalvojan valvonnassa.

Isyyden vahvistamisen oikeusvaikutukset

Isyyden tunnustamisella vahvistetaan lapsen ja hänen isänsä välinen sukulaisuussuhde. Lapsi saa samanlaisen oikeudellisen aseman kuin avioliitossa syntyneellä lapsella on.

Kun isyys on vahvistettu, lapselle voidaan antaa isän sukunimi. Isästä tulee elatusvelvollinen samoin kuin lapsen äitikin on elatusvelvollinen. Lapsi saa perintöoikeuden isään ja isänpuoleiseen sukuun; myös isälle syntyy perintöoikeus lapseensa nähden. Jos lapsi on alaikäinen isänsä kuollessa, lapsi voi saada perhe-eläkettä sekä korvauksia isän vakuutuksesta.

Sosiaalitoimisto

Ilkantie 18 (1. kerros)
60800 Ilmajoki

Yhteystiedot

Poikonen Marjo

lastenvalvoja-sosiaalityöntekijä

Sosiaalipalveluiden ajankohtaiset

Ajankohtaiset7.10.2021
Tervetuloa seuraamaan livestriimiä 13.10. klo 17-18.
Ajankohtaiset24.9.2021
Koordinaattori palvelee kunnassa asuvia maahanmuuttajia ja heidän perheenjäseniään.
Ajankohtaiset1.7.2021
Asiointireitit täydentävät julkisen liikenteen palvelua kunnan alueella.