Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoitopalkkiosta, tarvittavista palveluista hoidettavalle sekä omaishoitajan vapaasta ja tukemisesta. Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (937/2005).
Omaishoidosta tehdään aina sopimus kunnan ja hoitajan kesken. Hoitaja voi olla hoidettavan henkilön omainen, sukulainen tai muu läheinen henkilö. Omaishoidontuki on harkinnanvarainen ja sitä myönnetään kunnan talousarviossa varatun määrärahan puitteissa.

Hoitopalkkio

Hoitopalkkion suuruus määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Tuki on veronalaista tukea.

  • I-luokka 977,21 euroa/kk
  • II-luokka 769,29 euroa/kk
  • III-luokka 561,38 euroa/kk
  • IV-luokka 408,09 euroa/kk

Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 816,18 euroa kuukaudessa.

Omaishoidontuen hakeminen

Alle 65-vuotiaiden omaishoidontukea haetaan vammaispalvelujen sosiaalityöntekijältä. Häneltä saat myös tarvittaessa lisätietoja.
Yli 65-vuotiaiden omaishoidontuki haetaan JIK KY:stä

Sosiaalitoimisto

Ilkantie 18 (1. kerros)
60800 Ilmajoki

ma-pe klo 9-15

Yhteystiedot

soittoaika ma-to klo 10-11

Rintala Jaana

sosiaaliohjaaja, vammaispalvelut

Yli-Ojanperä Kirsti

vammaispalvelukoordinaattori, sosiaalityöntekijä

Sosiaalipalveluiden ajankohtaiset

Ajankohtaiset9.9.2020
Lähde mukaan tukiperheeksi.
Ajankohtaiset29.7.2020
Sijaisperheenä toimiminen.
Korona2.4.2020
toimii laajennetusti Korona-pandemian aikana.