Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoitopalkkiosta, tarvittavista palveluista hoidettavalle sekä omaishoitajan vapaasta ja tukemisesta. Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (937/2005).
Omaishoidosta tehdään aina sopimus kunnan ja hoitajan kesken. Hoitaja voi olla hoidettavan henkilön omainen, sukulainen tai muu läheinen henkilö. Omaishoidontuki on harkinnanvarainen ja sitä myönnetään kunnan talousarviossa varatun määrärahan puitteissa.

Hoitopalkkio

Hoitopalkkion suuruus määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Tuki on veronalaista tukea.

Vuoden 2021  vahvistetut omaishoidon tuen hoitopalkkiot:

  • I-luokka  413,45 euroa/kk
  • II-luokka 568,73 euroa/kk
  • III-luokka 779,37 euroa/kk
  • IV-luokka 990,01 euroa/kk

Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 826,90 euroa kuukaudessa.

Omaishoidontuen hakeminen

Alle 65-vuotiaiden omaishoidontukea haetaan vammaispalvelujen sosiaalityöntekijältä. Häneltä saat myös tarvittaessa lisätietoja.
Yli 65-vuotiaiden omaishoidontuki haetaan JIK KY:stä

Sosiaalitoimisto

Ilkantie 18 (1. kerros)
60800 Ilmajoki

ma-pe klo 9-15

Yhteystiedot

soittoaika ma-to klo 10-11

Rintala Jaana

sosiaaliohjaaja, vammaispalvelut

soittoaika ma-to 10-11
etunimi.sukunimi@hyvaep.fi

Yli-Ojanperä Kirsti

vammaispalvelukoordinaattori, sosiaalityöntekijä

soittoaika ma-to 10-11
etunimi.sukunimi@hyvaep.fi

Sosiaalipalveluiden ajankohtaiset

Sosiaalipalvelut18.1.2023
Koulutuksen aikana sinulla on mahdollisuus miettiä omaa halukkuutta ja valmiutta ryhtyä tukiperheeksi.
Sosiaalipalvelut15.12.2022
Numerot astuvat voimaan 20.12., jolloin vanhat numerot myös poistuvat käytöstä.