Palveluohjaus

Palveluohjaus tarkoittaa asiakkaan ohjausta ja neuvontaa vammaispalveluihin liittyvissä asioissa. Asiakkaan palvelutarve selvitetään ja tarvittaessa laaditaan yhdessä yksilöllinen palvelusuunnitelma. Asiakkaan tai hänen perheensä luvalla suunnitelmapalaveriin voidaan pyytää myös perheenjäseniä, ystäviä, terapeutteja, päiväkodin, koulun ja kelan edustajia tai muita asian kannalta tarpeellisia henkilöitä.

Palvelusuunnitelman tarkoituksena on

  • saada asiakkaan oma ääni kuuluviin
  • ohjata vammainen henkilö saamaan hänelle sopivat ja tarkoituksenmukaiset palvelut
  • tarkistaa, että nykyiset palvelu- ja tukimuodot vastaavat hänen voimavaraojaan ja tarpeitaan
  • lisätietoa vammaispalvelun työntekijöiltä

Palvelusuunnitelma-lomakkeeseen voit tutustua lomakkeissa

Sosiaalitoimisto

Ilkantie 18 (1. kerros)
60800 Ilmajoki

ma-pe klo 9-15

Yhteystiedot

soittoaika ma-to klo 10-11

Yli-Ojanperä Kirsti

vammaispalvelukoordinaattori, sosiaalityöntekijä

Mäki-Kahma Helena

palveluohjaaja

Sosiaalipalveluiden ajankohtaiset

Ajankohtaiset31.3.2020
Katso ohjeet ja seuraa tilannetta.
Ajankohtaiset26.3.2020
Muutokset on voimassa 30.4.2020 saakka.
Ajankohtaiset20.3.2020
Asiointireittejä voivat kuntalaiset käyttää omatoimisesti ottamalla yhteyttä kyseisen reitin kuljettajaan.