Kunnalliset ilmoitukset

11.04.2019

Vaasan Hallinto-oikeus on antanut 4.4.2019 päätöksen nro 19/0101/1 kunnallisvalitukseen, mikä on tehty Ilmajoen kunnanhallituksen päätöksestä (22.8.2016 § 163) koskien Hannu Akkasen valitusta Ilmajoen kuntastrategian 2017-2020 laadintatyön ohjausryhmän jäsenten valinnassa.

Hallinto-oikeuden ratkaisu:
Ilmajoen kunnanhallitus on ohjausryhmän jäsenistä päättäessään äänestänyt ensiksi siitä, hyväksytäänkö esittelijän muutettu ehdotus ohjausryhmän jäsenistä muutoin, mutta vaali käydään perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtajan ja Akkasen välillä, vai tuleeko vaali käydä kaikkien ehdokkaiden kesken yhdellä kertaa. Esittelijän muutettu ehdotus sai 9 ääntä ja jäsen Mäenpään ehdotus vaalin käymisestä kaikkien ehdokkaiden kesken sai yhden äänen. Äänestyksen tulos huomioiden muiden ohjausryhmän jäsenten, kuin vaaliin valittujen perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtajan ja Akkasen valintaa ei voida pitää yksimielisenä. Tässä tilanteessa kaikki ohjausryhmän jäsenet olisi tullut valita samassa vaalitoimituksessa.

Ilmajoen kunnanhallitus on menetellyt vastoin kuntalain (365/1995) 60 §:ää päättäessään järjestää vaalin vain kahden ohjausryhmään esitetyn henkilön kesken.

Kun kuntastrategian valmistelun ohjaustyöryhmän työ on Ilmajoen kunnanvaltuuston päätöksellä 3.4.2017 § 108 katsottu päättyneeksi, enemmän lausunnon antaminen asiassa raukeaa.   Hallinto-oikeus velvoittaa Ilmajoen kunnan korvaamaan oikeudenkäyntikulut 200 €.


Hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

Ilmajoella 11.4.2019

Kunnanhallitus