Lakeuden jätelautakunta

Jätelautakunta on Lakeuden Etappi Oy:n toimialueen 8 kunnan yhteinen lautakunta, jonka vastuulla ovat jätehuoltoviranomaisen lakisääteiset tehtävät jäsenkuntien alueella. Vastuukuntana toimii Ilmajoki. Jätelautakunta vastaa ja päättää toimialueellaan asioista, jotka jätelain (646/2011) mukaan on säädetty kunnan jätehuoltoviranomaisen hoidettavaksi.

Jokaisella jäsenkunnalla on edustaja jätelautakunnassa, 1 edustaja alkavaa 25 000 asukasta kohden. Lautakunta toimii yhteistyössä kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten ja Lakeuden Etappi Oy:n kanssa. Jätelautakunnan päätökset tehdään joko lautakunnan kokouksessa tai virkamiespäätöksinä.

Lautakunnan tehtäviä

Lautakunnan tehtäviä ovat mm. jätehuollon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvät viranomaistehtävät, päätökset siitä, mihin keräyspaikkaan jätteet viedään, päätökset jätehuoltomääräyksistä sekä niistä poikkeamisista, jätemaksutaksan hyväksyminen, päätökset jätemaksun määräämisestä sekä millainen jätehuollon palvelutaso kuntalaisille tarjotaan.

 

Ajankohtaista

1.12.2020
Lakeuden jätelautakunnan 9.12.2020 kokouksen esityslista on nyt nähtävillä.
7.10.2020
Jätelautakunta lähettää kirjeet niille asiakkaille, joilla jäteastian tai lietesäiliöiden tyhjennysvälin pidennyspäätös päättyy 31.12.2020
7.10.2020
Vuoden 2020 kompostoritarkastukset ovat nyt päättyneet
5.10.2020
Koronatilanteen vuoksi jätelautakunnan toimisto palvelee toistaiseksi vain sähköisesti.