Lakeuden jätelautakunta

Jätelautakunta on Lakeuden Etappi Oy:n toimialueen 8 kunnan yhteinen lautakunta, jonka vastuulla ovat jätehuoltoviranomaisen lakisääteiset tehtävät jäsenkuntien alueella. Vastuukuntana toimii Ilmajoki. Jätelautakunta vastaa ja päättää toimialueellaan asioista, jotka jätelain (646/2011) mukaan on säädetty kunnan jätehuoltoviranomaisen hoidettavaksi.

Jokaisella jäsenkunnalla on edustaja jätelautakunnassa, 1 edustaja alkavaa 25 000 asukasta kohden. Lautakunta toimii yhteistyössä kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten ja Lakeuden Etappi Oy:n kanssa. Jätelautakunnan päätökset tehdään joko lautakunnan kokouksessa tai virkamiespäätöksinä.

Lautakunnan tehtäviä

Lautakunnan tehtäviä ovat mm. jätehuollon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvät viranomaistehtävät, päätökset siitä, mihin keräyspaikkaan jätteet viedään, päätökset jätehuoltomääräyksistä sekä niistä poikkeamisista, jätemaksutaksan hyväksyminen, päätökset jätemaksun määräämisestä sekä millainen jätehuollon palvelutaso kuntalaisille tarjotaan.

 

Ajankohtaista

6.6.2024
Kokouksen pöytäkirja on nyt julkaistu ja nähtävillä.
16.5.2024
Kokouksen pöytäkirja on nyt julkaistu ja nähtävillä.
19.4.2024
Tarkastusten pääpaino on tänä vuonna niillä alueilla joissa on siirrytty biojätteiden erilliskeräykseen kaksilokeroastioilla.
27.3.2024
Lakeuden jätelautakunta on kokouksessaan 7.2.2024 hyväksynyt Lakeuden jätelautakunnan ja Lakeuden Etappi Oy:n toimialueen uuden palvelutasokuvauksen