Lakeuden jätelautakunta

Jätelautakunta on Lakeuden Etappi Oy:n toimialueen 8 kunnan yhteinen lautakunta, jonka vastuulla ovat jätehuoltoviranomaisen lakisääteiset tehtävät jäsenkuntien alueella. Vastuukuntana toimii Ilmajoki. Jätelautakunta vastaa ja päättää toimialueellaan asioista, jotka jätelain (646/2011) mukaan on säädetty kunnan jätehuoltoviranomaisen hoidettavaksi.

Jokaisella jäsenkunnalla on edustaja jätelautakunnassa, 1 edustaja alkavaa 25 000 asukasta kohden. Lautakunta toimii yhteistyössä kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten ja Lakeuden Etappi Oy:n kanssa. Jätelautakunnan päätökset tehdään joko lautakunnan kokouksessa tai virkamiespäätöksinä.

Lautakunnan tehtäviä

Lautakunnan tehtäviä ovat mm. jätehuollon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvät viranomaistehtävät, päätökset siitä, mihin keräyspaikkaan jätteet viedään, päätökset jätehuoltomääräyksistä sekä niistä poikkeamisista, jätemaksutaksan hyväksyminen, päätökset jätemaksun määräämisestä sekä millainen jätehuollon palvelutaso kuntalaisille tarjotaan.

 

Ajankohtaista

26.6.2020
Jätelautakunnan 10.6.2020 kokouksen pöytäkirja on nyt nähtävillä.
25.5.2020
Jätelautakunta on lähettänyt toukokuussa kirjeitä asukkaille, joiden jäteastia on ollut toistuvasti tyhjillään jäteauton kuljettajan ilmoituksen mukaan.
17.4.2020
Tiedot viime vuoden jätemaksujen kertymästä ja käytöstä on julkaistu.
25.3.2020
Jätelautakunnan toimistolla poikkeusjärjestelyjä, palvelemme sähköisesti tai puhelimitse.