Biojätteiden kompostoinnista tulee jatkossa tehdä ilmoitus

Uuden jäteasetuksen mukaan kiinteistöllä tapahtuvasta biojätteen omatoimisesta käsittelystä eli kompostoinnista tulee ilmoittaa kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoituksen voi tehdä myös jäteyhtiö Lakeuden Etappi Oy:lle. Ilmoitus tulee tehdä, vaikka kiinteistöllä kompostoidaan vain osan aikaa vuodesta, kuten esimerkiksi vapaa-ajan asunnolla. Puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse tehdä ilmoitusta.

Vakituisten sekä vapaa-ajan kiinteistöjen biojätteen kompostoinnin aloittamisesta, muuttamisesta sekä lopettamisesta on ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa. Ilmoitus kompostoinnista tulee uusia viiden vuoden välein.

Kompostoinnin seuraaminen liittyy Euroopan unionin jätesäädöspakettiin, jonka tavoitteena on vähentää jätteen määrää. Ilmoitusvelvollisuuden avulla mahdollistetaan kierrätysmäärien seuraaminen ja kirjaaminen, jotta nähdään täyttyvätkö Suomen asettamat tavoitteet yhdyskuntajätteen kierrätykselle.

Kompostoinnista voi ilmoittaa puhelimitse tai kirjallisesti kompostointi-ilmoitus lomakkeella. Kompostointi-ilmoitus lomakkeet löytyvät lomakkeet -sivulta. Ilmoituksen voi täyttää ja lähettää sähköisesti, tai tulostettavalla lomakkeella, joka tulee palauttaa postitse Lakeuden jätelautakunnalle, PL 20, 60801 Ilmajoki. Puhelimitse ilmoituksen voi antaa numeroon 044 4191 330, tai Lakeuden Etapin asiakaspalveluun puh. 06-421 4900.