Sähköiset lomakkeet (vaatii tunnistautumisen)

Hakemus jäteastian tyhjennyksen/ekomaksun keskeyttämiseksi yli 12 kk ajaksi

Hakemus asumislietteiden tyhjennyksen keskeyttämiseksi

Hakemus jäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi

Hakemus asumislietteiden tyhjennysvälin pidentämiseksi

Ilmoitus jätevesien käsittelyjärjestelmän ylijäämälietteen, suodatinmateriaalin tai käytettyjen massojen käsittelystä kiinteistöllä

Ilmoitus maatilan asumislietteiden käsittelemisestä omatoimisesti

Asumislietteiden omatoimisen käsittelyn ilmoituslomake, joka koskee ns. yhteiskäsittelyä, tulee tulostaa paperisena ja toimittaa jätelautakunnalle täytettynä. Ilmoitus vaatii molempien osapuolten allekirjoituksen.

Maksumuistutus jätelaskusta

Asuinkelvottomuuden todistaminen

Tulostettavat lomakkeet .pdf -muotoisena

Hakemus jäteastian tyhjennyksen/ekomaksun keskeyttämiseksi yli 12 kk:n ajaksi

Hakemus asumislietteiden tyhjennyksen keskeyttämiseksi

Hakemus jäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi

Hakemus asumislietteiden tyhjennysvälin pidentämiseksi

Ilmoitus jätevesien käsittelyjärjestelmän ylijäämälietteen, suodatinmateriaalin tai käytettyjen massojen käsittelystä kiinteistöllä

Ilmoitus maatilan asumislietteiden käsittelemisestä omatoimisesti

Ilmoitus maatilan asumislietteiden käsittelemisestä omatoimisesti, yhteiskäsittely

Sakokaivolietteen kalkkistabilointiohje

Paperisia lomakkeita voi tilata jätelautakunnan toimistolta puh. 044 4191 330 tai jatelautakunta@ilmajoki.fi