Mikäli alla olevista lomakkeista ei löydy tilanteeseenne sopivaa hakemuslomaketta, voitte laittaa meille vapaamuotoisen hakemuksen sähköpostitse osoitteeseen jatelautakunta@ilmajoki.fi

Sähköiset lomakkeet

Sähköiset lomakkeet vaativat tunnistautumisen. Lomake välittyy käsiteltäväksi Suomi.fi-palvelun kautta ja kirjautuu palveluun lähettäjän viesteihin. Jos palvelu ei ole ollut aiemmin käytössä, saat lomakkeen lähettämisen yhteydessä ilmoituksen, jossa pyydetään hyväksymään, että julkiset organisaatiot saavat toimittaa sinulle viestejä, tiedoksiantoja ja päätösasiakirjoja sähköisesti Suomi.fi-viesteihin.

Ilmoitus biojätteen kompostoinnista  (ilmoitus tulee tehdä vasta sitten kun kompostori on hankittu)

Hakemus jätehuollon keskeyttämiseksi 

Hakemus asumislietteiden tyhjennysvälin pidentämiseksi

Ilmoitus jätevesien käsittelyjärjestelmän ylijäämälietteen, suodatinmateriaalin tai käytettyjen massojen käsittelystä kiinteistöllä

Ilmoitus maatilan asumislietteiden käsittelemisestä omatoimisesti

Asumislietteiden omatoimisen käsittelyn ilmoituslomake, joka koskee ns. yhteiskäsittelyä, tulee tulostaa paperisena ja toimittaa jätelautakunnalle täytettynä. Ilmoitus vaatii molempien osapuolten allekirjoituksen.

Maksumuistutus jätelaskusta

Asuinkelvottomuuden todistaminen

Tulostettavat lomakkeet .pdf -muotoisena

Ilmoitus biojätteen kompostoinnista (ilmoitus tulee tehdä vasta sitten kun kompostori on hankittu)

Hakemus jätehuollon keskeyttämiseksi

Hakemus asumislietteiden tyhjennysvälin pidentämiseksi

Ilmoitus jätevesien käsittelyjärjestelmän ylijäämälietteen, suodatinmateriaalin tai käytettyjen massojen käsittelystä kiinteistöllä

Ilmoitus asumislietteiden käsittelemisestä omatoimisesti

Ilmoitus asumislietteiden käsittelemisestä omatoimisesti, yhteiskäsittely

Sakokaivolietteen kalkkistabilointiohje

Sopimus yhteisen jäteastian käytöstä (Jurva). Muusta Etapin toimialueesta poiketen, Jurvan asukkaiden tulee ilmoittaa tällä lomakkeella yhteisen jäteastian käytöstä Lakeuden jätelautakunnalle.

Paperisia lomakkeita voi tilata jätelautakunnan toimistolta puh. 044 4191 330 tai jatelautakunta@ilmajoki.fi