Ohjeita hakijalle

Hakemus- ja ilmoituslomakkeet voi täyttää sähköisessä palvelussa tai ne avautuvat pdf -muodossa, josta voit tulostaa ne täytettäväksi. Paperisen lomakkeen voit joko postittaa tai skannata ja lähettää sähköpostilla. Mikäli lähetät lomakkeesi sähköpostilla, saat vastausviestinä varmistuksen, että hakemuksesi on vastaanotettu.

Usein kysyttyä -sivulta löytyy vastauksia erilaisiin jätehuoltoon liittyviin kysymyksiin ja neuvoja poikkeamahakemusten ja ilmoitusten tekoon.

Käsittelyajat ovat noin neljä viikkoa. Mikäli hakemus tai ilmoitus on puutteellisesti täytetty tai joudumme pyytämään asiassa lausuntoa muilta tahoilta, voi käsittelyaika olla tätä pidempi. Hyvin täytetty hakemus nopeuttaa siis käsittelyä!

Mikäli valmista lomaketta ei ole, poikkeamista jätehuoltomääräyksistä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Vapaamuotoinen hakemus on tehtävä perustellen ja huolellisesti. Hakemukseen on liitettävä sitä täydentävät tarvittavat liitteet. Tällainen vapaamuotoinen hakemus voi olla esim. valokuvin täydennetty selvitys asuinkiinteistön asumiskelvottomuudesta.

Koska jätehuoltoviranomainen maksuunpanee jätemaksut, tehdään myös mahdollinen muistutus jätemaksusta jätehuoltoviranomaiselle. Jos jätelaskussa on selvä virhe, voi tästä sopia suoraan jäteyhtiö Lakeuden Etappi Oy:n kanssa. Jos muistutuksen jätemaksusta haluaa tehdä jollakin muulla perusteella, tulee asia esittää kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselle. Asiasta löytyy ohje jätelaskusta. Jätemaksu tulee maksaa jätetystä muistutuksesta huolimatta, maksu hyvitetään jälkikäteen, mikäli päätös asiassa on myönteinen.