EtusivuJätemaksujen kertymä ja käyttö 2020

Jätemaksun kertymä ja käyttö 2020

Jätelain mukaan kunnan asukkaille ja muille jätehuoltopalvelujen käyttäjille on vuosittain tiedotettava jätemaksun ja perusmaksun kertymästä sekä siitä, mihin kertymää on käytetty. Näiden tietojen on oltava saatavilla tietoverkossa.

Kunnan on perittävä jätelain mukaisesti järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan kunnalle tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätehuoltoa ei kustanneta verovaroin.
Lakeuden jätelautakunta hyväksyy jätemaksutaksassa Lakeuden Etappi Oy:n toimialueen jätemaksut.

Lakeuden Etappi Oy:n vuoden 2020 liikevaihto 21,4 milj. euroa (alv 0 %) jakautui seuraavasti: kuntavastuullinen jätehuolto15,97 milj. euroa, kunnan toissijaisen vastuun palvelut 4,46 milj. euroa ja markkinaehtoiset palvelut 0,966 milj. euroa.

Eko- ja aluekeräysmaksujen kertymä oli vuonna 2020 yhteensä 2,11 milj. euroa (alv 0 %) ja jätteiden tyhjennys- ja käsittelymaksujen kertymä 8,35 milj. euroa (alv 0 %). Veloitettavat jätemaksut sisältävät arvonlisäveron 24 %. Vuonna 2020 arvonlisäveroa tilitettiin valtiolle 2,77 milj. euroa.

Vuoden 2020 jätemaksukertymä on käytetty jätehuollon järjestämiseksi alla olevien kuvaajien mukaisesti.

Kuvaajassa esitetään ekomaksuilla rahoitettavien toimintojen prosenttiosuudet ekomaksujen kokonaiskertymästä. Osuudet ovat: viestintä ja neuvonta 10,3 %, jätelautakunta 8,2 %, vaaralliset jätteet 8,8 %, ekopisteet 7,3 %, jäteasemat 53,6 %, pääoma- ja hallintokulut 11,9 %.

Kuvaaja 1. Ekomaksuilla rahoitettavat toiminnot

Kuvaajassa esitetään kunnan järjestämän jätteenkuljetukseen kuuluvien jäteastioiden tyhjennysten ja jätteen käsittelyn sekä jätevesijärjestelmien tyhjennysten ja lietteiden käsittelyn prosenttiosuudet tyhjennysmaksujen kokonaiskertymästä. Osuudet ovat: jätteen kuljetus 38,6 %, jätteen käsittely 29,6 %, lietteen kuljetus 9,4 %, lietteen käsittely 6,5 %, pääoma- ja hallintokulut 11,9 %.

Kuvaaja 2. Kunnan järjestämä jätteenkuljetus