EtusivuJätemaksujen kertymä ja käyttö 2021

Jätemaksun kertymä ja käyttö 2021

Jätelain mukaan kunnan asukkaille ja muille jätehuoltopalvelujen käyttäjille on vuosittain tiedotettava jätemaksun ja perusmaksun kertymästä sekä siitä, mihin kertymää on käytetty. Näiden tietojen on oltava saatavilla tietoverkossa.

Kunnan on perittävä jätelain mukaisesti järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan kunnalle tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätehuoltoa ei kustanneta verovaroin.
Lakeuden jätelautakunta hyväksyy jätemaksutaksassa Lakeuden Etappi Oy:n toimialueen jätemaksut.

Lakeuden Etappi Oy:n vuoden 2021 liikevaihto 20,2 milj. euroa (alv 0 %) jakautui seuraavasti: kuntavastuullinen jätehuolto 15.838.803 euroa, kunnan toissijaisen vastuun palvelut 3.129.482 euroa ja markkinaehtoiset palvelut 1.221.920 euroa.

Eko- ja aluekeräysmaksujen kertymä oli vuonna 2021 yhteensä 2.130.850 euroa (alv 0 %) ja jätteiden tyhjennys- ja käsittelymaksujen kertymä 9.158.949 euroa (alv 0 %). Veloitettavat jätemaksut sisältävät arvonlisäveron 24 %. Vuonna 2021 arvonlisäveroa tilitettiin valtiolle 2.709.552 euroa.

Vuoden 2021 jätemaksukertymä on käytetty jätehuollon järjestämiseksi alla olevien kuvaajien mukaisesti.

Kuvaajassa esitetään ekomaksuilla rahoitettavien toimintojen prosenttiosuudet ekomaksujen kokonaiskertymästä. Osuudet ovat: viestintä ja neuvonta 14,2 %, jätelautakunta 9,5 %, vaaralliset jätteet 5,9 %, ekopisteet 6,4 %, jäteasemat 51,1 %, pääoma- ja hallintokulut 12,9 %

Kuvaaja 1. Ekomaksuilla rahoitettavat toiminnot

Kuvaajassa esitetään kunnan järjestämän jätteenkuljetukseen kuuluvien jäteastioiden tyhjennysten ja jätteen käsittelyn sekä jätevesijärjestelmien tyhjennysten ja lietteiden käsittelyn prosenttiosuudet tyhjennysmaksujen kokonaiskertymästä. Osuudet ovat: jätteen kuljetus 39 %, jätteen käsittely 31,3 %, lietteen kuljetus 8,1 %, lietteen käsittely 5,8 %, pääoma- ja hallintokulut 15,8 %.

Kuvaaja 2. Kunnan järjestämä jätteenkuljetus