EtusivuTaksat

Jätemaksutaksa

Jätemaksutaksassa määritellään jätemaksut, jotka peritään asumisessa ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisestä. Jätelain mukaan jätemaksujen tulee vastata tarjottua palvelutasoa sekä kannustaa jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen ja jätteiden hyödyntämiseen. Kunnallisen jätemaksun kertymästä ja käytöstä on tiedotettava vuosittain asukkaille ja muille jätehuoltopalvelujen käyttäjille.

Lakeuden jätelautakunta on hyväksynyt voimassa olevan jätemaksutaksan 1.1.2020 alkaen 16.11.2019.

Lakeuden jätelautakunta hyväksyi 1.1.2022 voimaan tulevan jätemaksutaksan kokouksessaan 3.11.2021. Taksan merkittävin muutos on jäteasemien vastaanottohinnoittelussa, jossa siirrytään nykyistä selkeämpään ja yhteinäisempään hinnoitteluun. Maksullista jätettä sisältävän jätekuorman vastaanottomaksu määräytyy kuorman tilavuuteen perustuen kahden eräkoon maksuilla, nykyisten jätelajikohtaisten maksujen sijaan.